«Türkhowaýollary» Türkmenistandan Türkiýä şu hepdede ikinji ýörite uçuşy gurady
+0
Ykdysadyýet 19.04.2021ý.
test

«Türkhowaýollary» awikompaniýasy şu gün ― 18-nji aprelde Stambul ― Türkmenabat ― Stambul aralygynda ýene bir ýörite uçuşy amala aşyrdy.

Bu barada «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň resmi saýty kompaniýanyň Aşgabatdaky şahamçasyna salgylanyp habar berdi.

Şeýlelikde, şu hepde Türkmenistandan Türkiýä eýýäm ikinji uçar ugradyldy. Ýadyňyzda bolsa, THY 16-nji Aprelde hem Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrypdy.

Habarcy
HabarcyTäzeje
Okaldy: 25 gezek