Türkmenistanda metjitleriň işine goýlan çäklendirme ýatyryldy
+1
Tazelikler 01.04.2021ý.
test

Türkmenistanda ähli metjitler işläp başladylar. Bu barada Türkmenistanyň Müftiligi habar berýär.

Metjide barlanda, arassaçylyk, öňüni alyş çareleri görülmelidir.

2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanda metjitlere-de barmak çäklendirilipdi. Şeýle karar Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topary tarapyndan kabul edilipdi.

Habarly
HabarlyTäzeje
Okaldy: 30 gezek