Türkmenistanyň raýatlary Kazan – Türkmenbaşy howa gatnawy bilen öz Watanyna gaýdyp geldi
+0
Ykdysadyýet 11.04.2021ý.
test

Şu gün "Türkmenistan" awiakompaniýasynyň Boeing 777-200LR Kazan – Türkmenbaşy hawa gatnawyny amala aşyrdy. Bu uçar bilen Russiýa Federasiýasyndan türkmen raýatlary Watanyna dolandy.

“Tatar-inform” habarlar gullugynyň Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygyna salgylanyp habar berşi ýaly, global pandemiýa sebäpli Russiýada galan 275 türkmenistanly öýlerine dolandy.

Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlarynyň alyp gelmek boýunça işlerini dowam etdirýär.

2021-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň 179 raýaty Täjigistandan çarter reýsi arkaly gaýdyp geldi.

Şeýle-de okaň!

Türkmenistan nobatdaky ýörite uçuş bilen Tatarystandaky raýatlaryny alyp geler

Habarcy
HabarcyTäzeje
Okaldy: 35 gezek