Çaldygoýdy

Täzeje

94

4
Heriňizden 1 like we men şat
Nädip Router TP-Link TL-WR841N gurnamaly?
Like iň bolmanda şol duran portaldaky owadan gelniň suraty üçin :D
Like goydum, yone ol ''owadan'' gelin uchina dal :D
voobshe ne interesno
Wifi hem ulanmandyrs
@Çaldygoýdy, govlai sen govmy? gorunenokla
gowy. barn. sen yitdina
Da da tochno)
yitemokla sen imoda girenokla hich online vagtyn goremok @Çaldygoýdy,
Goryan welin saytda onki yalnyshlyklaryn ahlisi duzedilen yaly. Hany men bir blog açyp goreyin
2726 adam registrasiya eden
tüweleme işiň ýok öýtýän
Men nacinji?
Ine suratyny tapdym
bu senmi??
Gozuni almaz bilen acypdyrla oytyan
@Ayzada, yok aydymçy. men basga sypatda
soňraga bildimem gowja okap
@Ayzada, suratyndakam senmi
@Çaldygoýdy, ýok artist. menem başga sypatda
Fuuuu byaka
@tekegyzy, o name tepki bolya?
Ahmed Shad diyip marly aydymçy bar, olyaler rus gyzlar shonun aydymyny dinlap
gowy aýtýara!!!
Bold or Gosha Chynar?
Hich haysy
Bold gaty bidereklay, Gosha chynar karol
Buratino Ddd
Hemmesem zyýanly, diňe aşgazana, bagyra zyýan.
Kan wagt girmedim welin adam sany kopelipdir saytyn
@Çaldygoýdy, "Turk dilini öwreneliňmi"-di öýdýän ,bir blog açypdyňyz .Garaz şoň yzyny dowam etseňiz hoşal bolardyk.Ynha men ýaly gumly çaga şoda ullakan gollanma.
@Gowhershat, bolyar ertir ishde nesip bolsa wagtymyn boldugyndan yazarn
öňünden sag bolsun aýdýan.
Turke gitmek hyyalynyzda barmy
ýok,ýok asla.Niýetim, dil öwrenmek.Pleý marketdan hem slowar tapsam skaçat edýän.Siziňki has hem düşnükli eken.
15-nji tapgyrmy shol taze gurulyan, ya 16?
@tekegyzy, nace boljak bu jaylan bahasy
Onçany biljek däl, tapgyrlar ýönelere görä gymmadyrak bolýa @Çaldygoýdy,
5.5 - 6 mlrd aralygy yalnyshmasam
@Dipsomaniac, men 8 mlrd diyip estdim
Kvadrat metryna gora bahalar
mana alyp beraysem diyyanmi? @Çaldygoýdy,
@Çaldygoýdy, baybouu o pullary
ol ikimiz un pul:D @Gangster,
DIzaynerler we taze jay salynjaklara
3D görnüşinde öýüňizi çyzmak üçin
gyyy bamyn senem
havala mena ba)) govmy yagdaylan? @Çaldygoýdy,
@charymuradovna, пщцндфб ыут тфршдш
@charymuradovna, gowy diyjek boldum))
ai tazeligem yok sen oylenyamishin dp eshtdim)) @Çaldygoýdy,
@charymuradovna, haysy gulakdan eshtmish?
@charymuradovna, mena sana gudaçylyga barjak bolup yordum bildirman, eyyam aydyp yetishipdirler sana
tamda gulak ba diyilenida)) yone men diyiba eshtmedim @Çaldygoýdy,
@pikirchi, öýde Berk durdy 6 sany)))) awaza gitmek üçin alyp goýdum
@pirka, baryan otelin ashagynda razlivnoy alyp ichyan, shondan gowusy yok
Şo çalyp yörşünmi senem
ABŞ 1953-nji ýyl. Ilkinji GUCCI magazininiň açylyşy
Reklama oydyan bu. Suratda hemme kishi che to gaty akkuratno
Gucci geyyan adam zaten seyle bolmali @rosso,