Aýlara
Aýlara

Aýlara

Täzeje

52

2
Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

@rosso Gowy sorag. Hökman bilmeli diýlenok ýöne bilinse-de zyýany bolmaz-a :) Özüm gyzyklanýan welin,şol sebäpli sorag goýýan :) ...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

@rosso ÝYH-bu Ýewropa Ykdysady Hyzmatdaşlygy...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

@rosso ÝYH-bu Ýewropa Ykdysady Hyzmatdaşlygy...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

4.Dogry! 5.Dogry! 7.Dogry! 10.Dogry welin,başgalar?...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

@pikirchi Türkmen demir ýoly 1880-nji ýylda döredilenok.Ol diýýäniňiz dünýäde ilkinji demir ýoluň döredilmegi....

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

@Observer 1. Türkmen demir ýoly 1880-nji ýylda döredilenok.Ol diýýäniňiz dünýäde ilkinji demir ýoluň döredilmegi. 2.ÝYH-bu Ýewropa Ykdysady Hyzmatdaşlygy 3.Bolýa. 4.Dogry! 5. D...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

hawa,ony gördüm.Ýöne ol tema esasynda mekdep programmadan daşary bilgim ýok. Ol nädogry däl.Sebäbi mekdep programmada berlende şeýle ýazylan....

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 10.02.2020

6. Fransuz hökümdary Lýudowik XV-iň sözi. 7. Dogry! 12.Adamzat siwilizasiýasynyň iň gadymy ojaklarynyň biri hasaplanýan Şumer-akkad medeniýeti ilkinji kanunyň hem dörän ýeridir. Tary...

Bloglar | Käteler... 08.02.2020

@Ayzada Köp köp minnetdar!!! :)...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 07.02.2020

hawa dogry! şonda-da köp soraga dogry jogap berdiňiz! Minnetdar!...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 07.02.2020

Tüweleme! Şunçasyny ýaltanman gözlän bolsaňyz!Men bolsam ýaltanardym gözlemäge)) 1. 8-nji synp Türkmenistanyň taryhy. 2. 7-nji synp Türkmenistanyň taryhy. 3. 5-nji synp Dünýä taryh...

Bloglar | Doganlarym! 07.02.2020

Minnetdar! @Betyigit...