Aýlara
Aýlara

Aýlara

Täzeje

56

2
Iň gowy gyz ady bilseňiz aýdaýyň?
Herkime gora herhili
Gülçiçek,Altynjan, Nerea
Gunca Zyba
aynur ayshat bibisara
Mähriban
Ogulsapar
Läle. Gyzyň bolsa läle goýjak diýip arzuw edip geçdimda
salam.
Taryhdan okaýan ýa-da taýýarlanýan barmy araňyzda?
@Aýlara. Men taryhda okaýan
Taryh mydam ichgysgynch gelyaday mana. Mollymyn surekli 80 goymasam voobshe yigrendirdi
@Nemelaý, talypmy siz?
@Nemelaý, haýsy ÝOJ?
Taryhdan washe hichzat bilemogay
salam
Salam Aylara, rayonyn ayt, bir kitap goshgy ibereyin
@pikirchi, ýok minnetdar! :)
salam,agşamyňyz haýyrly bolsun!
Salam. Siziň hem agşamyňyz haýyr!
@Nefertiti, minnetdar! gowymysyňyz?
Salam, likewise
@Aýlara, Ýagşy. Siz hem gowusyňyz-a? :)
kompýutere oýun skaçat etjek bolýan welinbolanok. Näme üçinkä?
Aylara nireli sen?
Goshgy duzup bersen aydayyn
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
SOLTAN SANJAR
Salam.
Milli Liderimiziň ähli ýazan kitaplarynyň sanawy we çykan ýyllaryny nireden tapyp bolarka?
Kitaphanadan bolaymasa
@Mandarin, umumy hemmesini tapamokda,köpüsiniň adynam bilemok. 70 den gowrak kitap bolmaly. Hiç ýerde ýokmyka umumy hemme kitaplarynyň sanawy
70 den gowrakmy?
@Winston, Göni sanyny bilemok ýöne şeýle.
Juda kan eken
Beyle pikir edemokdym