Bekmuradowaarzuw
Gunça

Gunça

Täzeje

7

6
Ulanyjy ady: @Bekmuradowaarzuw
Ady: Gunça
Jynsy: Zenan
Barada: Men özüm barada aydamda ozdiyenli, gaharjan gyz. Dosslamy soyyan. Hemmelerin tersine gitmegi gowy goryan buda meň minus tarapym. Etme diyileni etyan et diyileni edemok :)