Bilimuran
Didar

Didar

Täzeje

9

0
Bloglar | Hemmelere sorag.... 18.04.2019 ý.

Daşky sypata seredip baha bermegem nädogry aslynda, adam öz ýetýän güýjine maddy taýdan ýetdiginden geýinýäler ,arassaçylyk birinji orunda durmaly näme bolsada hapa geýinmeli däl,hapa...

Bloglar | Ah gelinler... 07.04.2019 ý.

menem...

Bloglar | Dowlet tapgyr olimpiadasy gecdi, DZ birinji 07.04.2019 ý.

Tüweleme berekella tak deržat ! ...

Bloglar | Aýrylşma kim günäkär? 07.04.2019 ý.

Realnyý zatlary aýdyp geçipsiň ! )...

Bloglar | Aýrylşma kim günäkär? 22.02.2019 ý.

Aýrylşmak moda bolup barýan ýaly özä kimi görseň aýrylşan !...

Älemjahan