Bilimuran
Didar

Didar

Täzeje

9

0
aprel aýynyň soňam sowuk boljagaý howa )
Beyba, eyyam April Sony
#kino Kazahskiý biznes ,Kazahskiý biznes w afrike , Kazahskiý biznes w amerike görmegi maslahat berýän prykolnyý kino )
wlaa internet tormozit edýäleý welin !


Гойо: Молодой генерал (2019) kino
gyzykly kino maslahat beri[ ! Salam
Власть
@FAT_TONY gyzyklymy ýyly näçe kinoň haçan çykan näme barada ?
Interstellar
Dick cheney barada
@FAT_TONY interstellar gördüm
Gowy kino goremok bashga. Imdb reytingdakileri gorubermeli
Groundhog day. Öwüpderler shuna
@Pragmatic näme hakda ol kino ?!
Indi görjek menem.
Men seň üçin, Я для тебя
Salawmaleýkim Waleriý Meladzeň aýdymlaryny näçe diňleseňem bizar bolmaýaň !
Salam. Yok!
Giç ýagşy saýtdakylar !
Giç yagşy
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
Kömek gerek
Žilimžuran :D
www.ertir.com
This website has been blocked. 2009-2017
2 bolupdyr blok bolanyna bu saýt hem ertir komyň dowamatymy ýa başgamy ? #sorag
Başgadygy belli dämo şoň, bilim urany çynmy saňa
Salawmalweýkim
Salam! Salamlaşyşyňa bilim urana meňzänok druk
@Yomudson Salawmaleýkim ýalňyş basylyp gidipdir !
@Yomudson Salawmaleýkim ýalňyş basylyp gidipdir !
Salowmaleykum' y nadip dogry yazjagymy bilemok chyndana. Gurlaningde bir problema yok welin yazanyngda hemishe bir yalnysh bar yaly gorunyar. Salam
Bir basylanda gidýämi näme söz?
@Jepax, Salam Aleýkum! diýip ýaza halypa
beýbäää beýlede bolýan eken!!!!
Älemjahan