Clumsy

Täzeje

8
Bloglar | Horlanmagyň ýollary: 1.Berhiz 16.04.2019 ý.

Menem birgun horlanarn...

Bloglar | "AK HÜNJI" HUSUSY KÄRHANASY 04.03.2019 ý.

Hemishe arzuwymdy shunyaly karhana birzat acmak we hala arzuwym...

Bloglar | "AK HÜNJI" HUSUSY KÄRHANASY 04.03.2019 ý.

Guzalmish...

Bloglar | Alma hakynda gyzykly 15 maglumat 26.02.2019 ý.

Siyanur name...

Bloglar | BAÝYŇ gyzyna bolan SAPAK 24.02.2019 ý.

Grammatikany agladypsyn...

Bloglar | Öýüň işleri we erkeklik 15.01.2019 ý.

Irte bolanda gich bolyamy...

Bloglar | Çaga terbiýelemek barada bellik 13.01.2019 ý.

In gorkyan zatlammyn biri geljekde mashgala bolmak, cagamy terbiyelemek konusu...

Bloglar | Sevgili olmayalim 07.01.2019 ý.

Prikol tutya oydyan...

Bloglar | hep kaýbetdim iý niýetimden!! 13.12.2018 ý.

Ynan 1je setirini okap goydum. Grammatikany agladypsyn chunki...

Bloglar | Näme üçin "Bilbil Owazy" 12.12.2018 ý.

Link paylashynda bizem dinlali...

Älemjahan