Clumsy

Täzeje

12

8
Bloglar | Umyt Grillounge (trafik) 07.11.2019

:D bayramcylyk caresi diy diymayinow care diyilse kella gidilyan careler geldi. Paytagtyn yokarsynnada bar gowja yer wn bahasy gaty gymmatmysj diydiler...

Bloglar | Aý garaz warsaky gürrüñdirdäraý 25.10.2019

Ol dayyn teoriyasyna kellam ishlemedi yadow bolanson bir sho oz dilinde yazanlanna dushundim...

Bloglar | Günorta Amerikanyñ iñ äpet guşy - Garpiýa 07.10.2019

Sozlem duzushinde yalnyshlyk bar oydyan 2 3 gezek gaytalap otasamam owadan sozlem bolmady kabir yeri...

Bloglar | Horlanmagyň ýollary: 1.Berhiz 16.04.2019

Menem birgun horlanarn...

Bloglar | "AK HÜNJI" HUSUSY KÄRHANASY 04.03.2019

Hemishe arzuwymdy shunyaly karhana birzat acmak we hala arzuwym...

Bloglar | "AK HÜNJI" HUSUSY KÄRHANASY 04.03.2019

Guzalmish...

Bloglar | Alma hakynda gyzykly 15 maglumat 26.02.2019

Siyanur name...

Bloglar | BAÝYŇ gyzyna bolan SAPAK 24.02.2019

Grammatikany agladypsyn...

Bloglar | Öýüň işleri we erkeklik 15.01.2019

Irte bolanda gich bolyamy...

Bloglar | Çaga terbiýelemek barada bellik 13.01.2019

In gorkyan zatlammyn biri geljekde mashgala bolmak, cagamy terbiyelemek konusu...

Bloglar | Sevgili olmayalim 07.01.2019

Prikol tutya oydyan...