EvilGeniOus
Persona

Persona

Täzeje

9

4
Hey fantastic baby-ler) nahili onson yagdaylar hemma salam
Näili jurassic baby
Ýagdaýlar gowy sen nätüslek
Men bir gun gelmedim baybuu her kim meni yatlap pikirleri doldyrannyrlar diyp gellim wln yatlanam yok eken #ökeledim(((
nira gitdin
Salam Mähirli
Hany onson aristoteller, eynşteynler, Nietzcheler, otyrsynyzmy sagaman mb-larnyzy gysganmanjyk
mb-myzam bolmannyr
Bir tanysh kontaktynda men adym Enshteyn dp goyupdy=D
Sad song dinleman gadyrdanlar ukuny tutdyrya
Sho uklap galmak un dinlenyada
Ol ýatyp diňlenýän aýdymdyr ördejik gözel
Dnevnik psihopata - bashlady) happy watching
serial däldir-ä
Serial eken. Özi-de koreý serial :/
Bence gazananlar diri galanlar, herekete gecsenem diri galjak gumanan yok yone dine hero bolyan oli arslan-da koroce
Herekede geçip diri galanlar hem bardyr-a. Olam kysmat-da.
Wat diýdiñ gülüm
Но история забывает героев и помнит победителей #diyya
Taryhy kazananlar ýazar
@Winston, gazananlara da gahryman diýilyarda @EvilGeniOus, ýa sen bašda hero bp son yitip gidyanler barada diyyanmi?)
Näme diýýänini özem bilenok onuñ @Matilda,
@Matilda, kinodan bir phrase
@EvilGeniOus, ha sheyledirem oytdum)
21 jump street #film
Kinda moodlifter
Çiçek abbas
Her kim yatyrmy? Gowdygny
Ýörişi eken hemmanize Tanyryalkasyn
ýöriş [ýöri:ş] Aýak basyş, ýöremek täri, ädim uruş.
ýörüş Goşunyň ýa-da flotuň ýörite maksat bilen bir ugra edýän hereketi.
Ýörişi messan messan, her bakyşy bir dessan, seni dünýä indiren gözel ülke Hindistan
Haysy uzyn aydylyar i? ü?
Uzyn aydylyany gerek
Asyl uzyn aÿdylÿana u -dy, o gerek dälmi?)
Ikisi deñ dälmi
Ýörişi ya-da ýörüşi?
Dogrumy ÿalñyś, özümem bilemok☺️
Birinin pohodkasy hakda aydyan bolsan Piknigin aydyany dogry
Ýörüşi
Ýörşi diýerdi life bolan bolsa))
Ýöreýşi*
Ýörüş bilen ýöriş ikisi aýra söz
Ýörişi