FAT_TONY

Täzeje

11

0
Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019

Sowüp sowüp T9 diyaymelimi. Amerkanlaram excuse my french diyya seydip. ...

Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019

Sen bagtly bolsan elbetde gowy zat. Yone men has çylşyrymlyrak aňa eye adamlar ucin yazdym. Negatiwam dal, neytral men. Temada yazjagam boldum sada adamlar has bagtly bolya diyip. Soň pozdum...

Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019

Ya bolmasa marihuanan duzumindaki zatlar epileptik cagalara in gowy tasir edyan derman eken. Onun hichilli zyyansyz, endiksiz agyry kesijidigini aydybam oturmaly...

Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019

Hic dusunmeyan zadym name ucin nese serisdelerini rugsat edip adamlara hakyky bagty ellerine berenoklar. Sebabi adam beynisi in guycli bagty dine son yaly zatlary gana goybereninde duyyar. In barkis...

Bloglar | Hemmelere sorag.... 04.04.2019

Sypatyn gursyn...

Bloglar | Hemmelere sorag.... 03.04.2019

Erejep ivedik yaly bö ö ö ö ö...