Gangster

Täzeje

0

8
Bir bay adam ogluna armiya jañ edyar.

Kakasy:
-nailow gowumy oglum hic Kim hic zat diyenokmy?

Ogly:
-hawalay gowulay bular eşiklerinem yuwup bilenoklar men özüm yuwup beryän çmolara!!!!
shaherde obada gowy edip jay salyp yashanyn gowy
gowy gurnasan shaher aslan yada dushmeyar
nirede yashamak ahmiyetli dal, kim bilen yashamak ahmiyetli
eh, 1 tonna text yazyp biljek weli, heyy boleda
@rosso, her gün ýanyňdaky bilen bile oýanasyň gelmeli, hämi, irden oýanyp ýüzüne guwanyp seredip ýatsaň, oňam oýanjak bolýanyny görüp ýalandan ýatansyran bolsaň, günde işden gelerine garaşsaň, nahar zat bişirip, birden bir gün men dok ýatjak naharyňam özüň iýiber diýse, eeiiihh bolýa-da
@Baheyr erbet gerek durmuş?
@Schastye milli goshunun baglygam adam duzeltyan ekeni
@Schastye, ýaşap bilene jennet, bilmeyäne neme
ishleyan vpn aydayn#komek
intra android üçin, SoftEther windows üçin
@graff intra işlänok.
"Bu topragyn ahli yeri owlyadir, sebabi onun gan dokulmedik yeri yok" diyar yashuly
Ey chachow dudut, indi agan toy edyar diyip men shundan tagtabazara toya giderinmi?
Yany gitjek diymedinmi Galkan kaka?
Yatkeshligi nadip guyclendirmeli?
kopurak kitap oka krasvort logiki soraglar choz. günlük ishlerini planlashdyr shol plana hora basharsan hokmany hereket etjek bol. balyk hoz zeytun yagy koprak iy.vagtly vagtyna yat. chilim chekyan bolsan ony tashla ve sh.m...
islendik bir zady yat tutup
shunama biri yasaldy bir wagt
kim agzadygy yadymda dal
@Gangster, menne nam un surat achanokka
Kieler :D
:D kemaliyum we edenistlar :D
Nâçinji ýylda edildi by?
@Baheyr 26.01.2017 diyip gorkezyar suratda ya skachat eden wagtym bolamagam ahmal
@Gangster, soňky ýylynda eken, gawy edilipdir :D
:D :D bâhh
@Baheyr hawa gutardysh surat bolmagam ahmal:D kim agza yasanyn blmk
Vip agzalarmy:D
Meňem şoool passanlygym ekeni :-D
Tonton dayı da olduk
@Baheyr, sahydursun vardı ya bi ara, özletti kendini
@Kemaliyum, aýtma zülperi de eklesek ona :D
@Baheyr, aynen, o da kafa biriydi :D
Älemjahan