Gangster

Täzeje

1

7
70-90 yyllaryn kinolaryda yalnyshmasam turkmen haly yazylana 1-2 gezek gabat geldim
turkmen hala menzedi ozaa
Hakykatdan hem bar, menem birnäçe gezek gördüm.
Men hem alkasha dus geldim yany
15 manada jemperimi aljakmy diydi
men shony aydamoga
kim bar
kim gerek
@Gangster, jetli-n kinolarynyn birindede gorse bolya tm halyny.
Miyagi & Эндшпиль & Рем Дигга - I Got Love#music
@Gangster maroccodan oytyan
Taze yylynyz gutly bolsun.
Taze yylynyz gutly bolsun! Saglykly abrayly maksada yetilyan yyl bolsun
Sagbol, hemmamizinki gutly bolsun!
sagbol minnetdar sizinkem gutly bolsun dushumli yyl bolsun
Sag boluň, bile bolsun! Düşümli ýyl bolsun!
Ibrahimovic onkije milandaky 11 lik nomerini alypdyr:)
Milan fizruk bn ishlese messini getirsede peydasy yok
Gyzyksyzay wara
hemme gelni, soygulsi bileb aylanyar sen 4 yashly cagany aylayan, hem ona seretjek bolyan hem dash toweregi synlajak bolyan...
Näme zat(lar) gyzyksyz
Üýtgeşik gyzyksyzlyk eken
soyushda senem. kone pikirli kellani bir gyra zynda
Yuregimden ayak yalanach yoreyan
name vahh govnun yetenokmy gyzlara :D @pikirchi,
@charymuradovna, gyzlan mana gowni yetenokda
Yany bir nahary onune alyan tok ocyar
yolay bu halk duzemeyar, bilgeshyelin gunasha sagat 18-19 aralyk tok ocurmeleri galmady, irden diysen irden gazy ocurip, kop adamlar pec ulanyar, kuhniya girsem gazyn ysy alyp baryar, bilman kukurt cyzsan parklajak, bu halky dine Gitlerinki yaly atyp duzetmesen duzemeyar, gaz tok pul almaly bolsa ganyryp gityaler, togunyz kesjek diyip, wah bordaday
nahar iyip bolansonam yanyar hdgdbdhdnxbdjdjh
şol irden öçdi diýen gazyň henizem ýananok
Meň pikirimçe gönümel saňa garşy bu zatlar :D
Banyadakan tok sonse natjek,shukur et
sizin obanyz betlai. asyl bizin obada gatyyyyy seyrek bolya bu zatlar cholun ichi bolanson :D
Goze lazerni operasiya maslahat beryanizmi?
operasiya etdirip goreniniz, tanshynyz barmy nahili gowy bolup gityami bilyan bolsanyz aytsanyz gowy boljak
Agyr guych etmeli dal diyyarler, manada gyzykly
Bar tanshym gowy bolup gitdi
Organizma bagly diyyaler erbet bolanam bar onunden garantiya yok
Minus 3den sonra maslahat berilyar
Menem bir tanyşym lazer etdirdi, göz nomeri gaty yüksekdi. Lazerden son bir zada gözüni odaklamasy kyn boldy. Yenede aynek ulanyp yör. Etdirmesen gowy bolaymasa
Menem lazer etdiresim gelyar -2
2 tanshym ettirdi, gowy diyyar, 17 yahsmda men gozumem etjekdiler, men gorkup ettirmedim
Ayry ayry 2 tanshym bar sonundan berlen wagt aralygynda gowy goran gowy bolup giden ikisem