Gnusmas

Täzeje

30

5
Bloglar | DVD 08.01.2020

hüwdüledi 7 ýaşly gyzyňky ýaly akja göwnümi. Umuman gulkuli sagbol :D...

Bloglar | Pulsuz durmuş nähili bolardy? 04.01.2020

Zumer-pul şunda bar sana gerek jogap. ...

Bloglar | Salam, hormatly agzalar! 02.11.2019

@white onrak saytyn isleyis tizligi gowulanypdy son yene hayallasdy. Sol teklibim. ...

Bloglar | Salam, hormatly agzalar! 02.11.2019

@white online tv kanal otyrdyp bolmayamy dine so kanallar bolanymy?!...

Bloglar | Çäklendirme we lezzet. 29.10.2019

Lezzetinem caginden cyksan onda ol lezzetsizlik bolya diyip okapdym bir kitapda....

Bloglar | Barýer filosofiýasy. 03.09.2019

@FAT_TONY caga terbiyesinde-de yasyna gora terbiye bermeli diyiljek bolya....

Bloglar | Inersiýa filosofiýasy. (material bn manynyň arasyndaky baglanşyk) 29.08.2019

Inersiya bizdede bolup duryar diyjek bolupsynda meng dusunsumçe....

Bloglar | Barýer filosofiýasy. 26.08.2019

Juda dusunmesi yenil bolupdyr. Berekella dowamly!...

Bloglar | Güýçli bolmak barada 12.08.2019

Bir adamyn hemmeden guyçli hemde hemmesini bilmegi mümkin dal! Çesme:munyyllyklaryn payhasy atly kitapdan....

Bloglar | Şu yssy howada näme içmekligi maslahat berýäňiz? 08.08.2019

Sonkyda name icsenem bolman durasy yokla menince :D...

Bloglar | Iki damar / satiriki hekaýa 04.07.2019

Dowamly bolsun!...