Gnusmas
Iş tapan kelle

Iş tapan kelle

Täzeje

9

0
Bloglar | Donald Tramp. 15.06.2019 ý.

Montyosko aytmana zat goymansyn ondada syyasatdan kan dusunjesi yok ucin. ...

Bloglar | Yzyna gaýtaryp bolmajak käbir zatlar 15.06.2019 ý.

Dek 1-2-3 gunlukde graff agza paylasypdy oydyan yalnysmasam su tema bilen menzesini....

Bloglar | Adamyň dosty näçe bolmaly? 14.06.2019 ý.

Az bolsun saz bolsun diyleni. Dana yerlikli jogap beripdir tuweleme. Sozum yok....

Bloglar | Goýun budundan taýýarlanýan tamdyrlamanyň kyssasy 28.05.2019 ý.

Wagty dolsada edilmesi dolmadyk endik bolyada yogsa sol bir pecde bisirilip gelinesi yoga. Bir soz bilen aytsak yonekey endik edim gylym bolup duryarda....

Bloglar | Fotograf we dosty 23.05.2019 ý.

Yerlikli jogap....

Bloglar | Ginnesiñ rekordlar kitaby nähili döredi? 22.05.2019 ý.

Yagny kitap doredilip 19 yyl sonra oz ozune girip bilen kitap su. ...

Bloglar | Ginnesiñ rekordlar kitaby nähili döredi? 22.05.2019 ý.

Su kitap 19 yyldan oz ozine in meshur ady bilen rekorda girdi. ...

Bloglar | Durmuş hakda biläýmeli hakykatlaryň birnäçesi 11.05.2019 ý.

18 bn ylalasmayan. Name ucindigini mysal getribem biljek...

Bloglar | ... 10.05.2019 ý.

Wah wahey neresse beydip soyip yorsen gosgulan seylerak boluberer....

Bloglar | ... 10.05.2019 ý.

Gosgy. Oz durmusundanmy?...

Bloglar | ..... 07.05.2019 ý.

Mmm tak tak seyle. Bu bir pikir yoretme....ozem was wasdaky adamyn aydyp bilayjek zady. Yone her namede bolsa sen yazyan zatlan yazar yaly eden bolara cemeli. Bolmasa beyle zeyrenc gatysykly temalary ...

Bloglar | ..... 07.05.2019 ý.

Montyosko dogrusy mena name diyip name goyjagymy hem bilmedim su temalara....

Älemjahan