Gnusmas

Täzeje

6

3
Bloglar | Barýer filosofiýasy. 03.09.2019 ý.

@FAT_TONY caga terbiyesinde-de yasyna gora terbiye bermeli diyiljek bolya....

Bloglar | Inersiýa filosofiýasy. (material bn manynyň arasyndaky baglanşyk) 29.08.2019 ý.

Inersiya bizdede bolup duryar diyjek bolupsynda meng dusunsumçe....

Bloglar | Barýer filosofiýasy. 26.08.2019 ý.

Juda dusunmesi yenil bolupdyr. Berekella dowamly!...

Bloglar | Güýçli bolmak barada 12.08.2019 ý.

Bir adamyn hemmeden guyçli hemde hemmesini bilmegi mümkin dal! Çesme:munyyllyklaryn payhasy atly kitapdan....

Bloglar | Şu yssy howada näme içmekligi maslahat berýäňiz? 08.08.2019 ý.

@pirka bilyana :D...

Bloglar | Şu yssy howada näme içmekligi maslahat berýäňiz? 08.08.2019 ý.

Sonkyda name icsenem bolman durasy yokla menince :D...

Bloglar | Iki damar / satiriki hekaýa 04.07.2019 ý.

Dowamly bolsun!...

Bloglar | Ýolbars bilen öküz 22.06.2019 ý.

Turk kino. Gysgaca roligam bar. ...

Bloglar | Donald Tramp. 15.06.2019 ý.

Montyosko aytmana zat goymansyn ondada syyasatdan kan dusunjesi yok ucin. ...

Bloglar | Yzyna gaýtaryp bolmajak käbir zatlar 15.06.2019 ý.

Dek 1-2-3 gunlukde graff agza paylasypdy oydyan yalnysmasam su tema bilen menzesini....

Bloglar | Adamyň dosty näçe bolmaly? 14.06.2019 ý.

Az bolsun saz bolsun diyleni. Dana yerlikli jogap beripdir tuweleme. Sozum yok....

Bloglar | Goýun budundan taýýarlanýan tamdyrlamanyň kyssasy 28.05.2019 ý.

Wagty dolsada edilmesi dolmadyk endik bolyada yogsa sol bir pecde bisirilip gelinesi yoga. Bir soz bilen aytsak yonekey endik edim gylym bolup duryarda....

Älemjahan