Gnusmas

Täzeje

30

5
Ýüregiňizden tiziräk urmagyny talap etmäge derek, özüňiz tiziräk hereket ediň!
#Jek Ma.
Hytaýça öz ady Ma Yun, akylly adam. Köp aýdýanlary bilen ylalaşýan
Wagt unutdyrýarmyş agyrynyň ählisini,
Eger seni unutdyrjak bolsa ýanyma gelmesin...
Syke#Geläý
Däliň özboluşlyja pikirleri bar.
Yene biri artykmaçlyk etmese gerek.
#...
Bay bolman diyjek boldunmy dost?
@pikirchi, ony indi ozunçe dusunsen dusunip oturybermelida.
@pikirchi, ony indi ozunçe dusunsen dusunip oturybermelida.
Esasy adam bolmaly adam, adam bolmak bay garyplykda dal,
А еще он был добрым, и всем помогал. Но все мы в один день должны уйти в мир иной. Таков распорядок жизни.
@pikirchi, hakykat gürüñ
@Tokmak, aýtmaň :(
@white sana @Gnusmas tarapyndan seylerajik bir teklip yagny her agza online online dal gorkeziji goyson gowy bolormyka diyyan. Yagny ertir.comda bolsy yaly. Sagbolun.
Generallismus
@Gnusmas, salam, teklibiňiz bellige alyndy sagboluň

Gaharla gaharyňy getrme, gödege ýumşaklyk bilen jogap ber, biderek ýalan sozleme #kitap-müňýyllyklaryň paýhasy

 

Şu kitaby nirden satyn alyp bolarka?
Bilmedim gardaş
@Yomudson, bilýan bardyr...
suny suwagt nirden nadip yazdyn
@Tarcetti, kitapdan yone hemmesi dal.dowamy bolayamly.
Salam# Ios-a bolyan vpn aydayynda bilyan bolsanyz
Salam, ay yok
aý ýaý ýa
@Jenap_Jon, bir yerine birzat giryarmi druk?
Fun in the seasons
# name diymek bu?
no comment
Sezonyň prikollary
Kartoşka arassalananda onuñ 5 den 1bölegi aýrylyar 20 kg kartoşka arassalanandan sonra onuñ massasy näçe bolýar?
Hany matematiklar suny cozelin!
Boldy edip bilmermisiniz?!
Isi gorulday saydyn.
Hä näme bolupdyr. Gaty içgysgynç diýjek bolýaňmy??
Çare Drogba
Adminlen konkurenslary bar bolmaly sholar sheydip gelyan bolaymasalar
Sayty chokermek uchin
täzeden täze köpelipdir. biz dagy pikirler bölüminem bilemizokdyk ertire girenimizde , diňe mowzuk. häzirkiler tüweleme.
*ilki girenimizde
@Ayzada, diyip aydar yaly dal.
@Gnusmas näme diýjek bolýaňaý düşünmedim
@Ayzada, soraga jogap tazeje.
Güm bol diyyadimi ahmet buldok )))