Gnusmas

Täzeje

6

3
Ertit.comda pysbaga atly agza bardy so yokmuka su yerlerde?!
Pyşbaga ol yöreyişine barik heniz gelen daldir
yat yurtda yokary okuw jayynda ishi bilen bashagaydyr ol
Kim jogaplap biljek?
@Gnusmas, 50/50 hakymy ulanjak, iki sany yalnyshyny ayyryng hayysh edyan
Yalnys dogryny gorkezip biljek bolsam sorajak dal. @Jepax dogry jogap bolup bilermi so gyzyklandyrya meni.
@Gnusmas, öläý ölseň diýdi öýdýän. A diýerdim
Hemmesem dogry gorunyara yone
ордеклер учуп барйа. онинде главный ордек. ызында ики ордек. онинде ики ордек. орта арасындада бир ордек. жеми наче ордек
Sözüňde duz ýok-la, halypa?! 
Lukmana dyzyňa-ha duz ýygnanyp ugrapdyr - diýdi

Barda sular yalysam ))
Ye gabat gelmanem duranok.)))
Adamla gaty genay ozinge gerek zady alsanam alma diyip akyl satjak bolsup durlar ozleriçe. ))))
Il agzy keramatdyr. Olar gowy bilyandirler sana name gerek name yok)
Tümlügiň ýok ýerinde ýagty gadyrsyz zümerret
Garaňky gijäňem soňunda güneş bardyr elbet # tm-rap
Seydisip yorenem yok dal )))
#Goyulmajak bolya...
Gangsterlañdagy her obada bir heleyi bolmala
@kowum, gangster dala ol gnusmas
@Gnusmas, pardon gnusmus
@kowum adresi yalnysdyn akgam
:D bolyan zat
@Gnusmas, Gidayda hayysh
@Nejis name ucn bey diyyan?!
@Gnusmas, watana bergini ber diyip
# ((
okadym diyme bildim diy
@Tarcetti eto prosto powerka.
Ýykyl dünýe bas meni gözüm görmesin seni!!!
Ok yewrey
Hos gellin assabada!
assawat yatanok
Assawadam ich gysgynch
O diyyanina jany bar.
Assamat
Älemjahan