Graff

Täzeje

226

3
Giç ýagşy, ertir.com agzalaryndan barmy araňyzda?
Bar azrak bizdenem
Bir silkinde ozune gel inni senem
Salam hormatly saýtyň agzalary we myhmanlar. Oraza kabul bolsun! Okalan her bir aýat-töwürler Alla dergähinde kabul bolsun!
Öňki ýazan temalarymy okap goldanyňyz üçin minnetdar! Ýene okamak isleseňiz, ýazyp bilerdim, ýa-da psihologiýa degişli gyzyklandyrýan temalaryňyzy paýlaşmaga çalyşaryn. :)
Gyzyklanýan.ýazyberiñ arkaýyn
Gyzyklanamok. Islesen paylashyp bilersin
"Rammstein" kim tanaýar?
Birinji gezek esidyarin
we all living for america
Pikirlenişiň hili - durmuşyň hilini kesgitleýär. D.Banera
Durmuşym garym-gatymmyka diýdim şuwagt
5-nji oktýabr halkara mugallymlar güni. Baýramyňyz bilen hormatly mugallymlar!!!
5-nji oktýabar halkara ýylgyrmak güni. Ýylgyryň! Ýylgyryş ýüzüňizden gitmesin! :)☺☺☺
Salam hemmelere, kimler näme edýär...
Salam. Mena inlis dili owrenjek bolyan sozluk yat tutjak bolyan. Nadende ansat calt kop soz yat tutup bolar?
Kimler sözünin yalnuşlygy hakda pikirlenyan
salam edere ish tapamok
men sen on bilyansin oytyadim @Vettel,
Bilmesine bilyan, emma, mana az bolyar. @charymuradovna,
salam, guymenyas oza birzatalara
Köpetdag stadiondaky futbol örän çekeleşikli boldy, 1 : 1 hasap :)
haysy komanda
Garaşmak kyn eken...
Graff name diymek
Ot? Graphic designer?
kime garashyanyna bagly? ka wagt garashmak gaty tolgundyryjy
Graff - bu adyň oz taryhy bar, grafika, grafologiya, garaz yazmak manyda düşunäýiň :)
"Dost" diýip ýazylýar "Do$t" diýip okaýas...
Çuñ filosofia
Gurban baýramy bilen Sizi we siziň agzybir maşgalaňyzy gutlaýaryn!  Mukaddes Gurban baýramynda okalan aýat-töwürler, berilen sadakalar Alla dergähinde kabul bolsun! Elmydama maşgalaňyza rysgal döwlet ýar bolsun, işiňizde üstünlikler we abraý arzuw edýän.
sagbol, sizinkem kabul bolsun
Älemjahan