Jepax
Jepax

Jepax

Täzeje

118

1
Bloglar | Halal zähmet-bagtyýar durmush. 25.05.2020

Bagyshla welin ögghh (smaylik goysam nabelli yalnyshlyk diyyar @admin) Ozun bir okadynmy kopyalan temany??? Kimlerin chykysh edeni gaty gyzykly eken gerek?...

Bloglar | Ýolda 22.05.2020

hummm, hawa onson yoldamyşyk-da, netije name? yolda bolmak erbetmi gowumy peydalymy, kime name maslahat mundan? yuwan tema. bagyshla welin, bizem barde öz pikirimizi beyan etmek uçin giryas...

Bloglar | Gumry. 18.05.2020

Gumry eshtse bu goshgyny "sower yar, yalnyzlyk, dert... name diyyan adamzat" diyerdi :) ...

Bloglar | GOÝBERMEK 18.05.2020

Galamynyza bereket...

Bloglar | Menin telewizor bolasym gelya 16.11.2019

Prosto Yuwentus logosy uchin like goyyan, temang gowudyrlay...

Bloglar | Şeýle hünär bar - Trouble-shooter - meseleleri çözüji 23.10.2019

Menkina iki jubutinde de made in taiwan yazyk......

Bloglar | Küşt boýunça dünýä kubogynyň eýesi 10.10.2019

Hany bir ors bardy, kasparov my name, ol indi gatnashanokmyka? ...

Bloglar | Kosmosa degişli suratlar (dowamy) 05.10.2019

Her temangda yekeje surat paylashyanyngdan habaryng bar dami?...

Bloglar | Adamyň gelip çykyşynyň 3 görnüşde düşündirilişi 20.09.2019

Meng pikirimce adamlar ayratynam turkmenler garynjadan gelip chykypdyr. Nache ishlesegem barybir iyyanimiz 1 gram...

Bloglar | Statuslar (ajy degişme) 06.09.2019

Shuny okamaga harjan 2 minudym omrumdaki biderek yere sarp eden wagtlarymyn arasynda ilk 10lyga girdi...

Bloglar | Güýçli bolmak barada 13.08.2019

Shastyadanam ozdurdyn sena :D...

Bloglar | Albert Kamýunyñ "Ýat adam " eserindäki baş gahryman barada kelam agyz 10.08.2019

Men shol eserden habarsyz az az dinduklardan... yzynam okamadym garaz azlykda bolmagyma dowam...