Jepax

Täzeje

36

1
Bloglar | Altynsow reňkli gutynyň syry 15.07.2019 ý.

Ay yok beyle bir bildirmedi...

Bloglar | Garrylar bakylygyň bosagasynda näme sebäpli ökünýärler? 14.07.2019 ý.

Okunip yetishmankak olup yetishmek nesip etsin...

Bloglar | Hemmelere sorag.... 08.07.2019 ý.

Graff bir akylly mowzuk acar, hic kim jogap yazmaz. Barde welin sheyle leji chykan tema, millet birinji teswir yazmak da yaryshyar. ...

Bloglar | Iki damar / satiriki hekaýa 04.07.2019 ý.

Beyle jogaplardan song dayysy oz yanyna ishe de alsa bordy. Peydasy degjek oglan eken...

Bloglar | Senden ozsam, ýetik maňa 01.07.2019 ý.

:D Gulkunc tema welin, yone beyleki mowzuklaryn yaly owut-undew berenok eken. Belki arkalashsalar ikisi bile halas bolarlardy......

Bloglar | Nejimeddin Kubra 22.06.2019 ý.

1nji kupledini okadym we in sonkysyny okadym. Yaman yuwan goshgy. Bolya ine ortakylarynam okajak. Yatan adama bir yallaklamang da...

Bloglar | Gündelikden ýazgylar 21.06.2019 ý.

13den song yzyny okamadymay. 13 kishimi oho sanayyn, 1... ha yok olam hassp dal...

Bloglar | Möjek sürüsi we üç awçy 16.06.2019 ý.

Aslynda pikirimi yalnysh beyan etdim. Hekayang bashy gyzykly da songy birneme ejiz gutaryar, shony aytjak boldym...

Bloglar | Ýüreklerimiz bir-birekden daşlaşmasyn 16.06.2019 ý.

"Soñ bolsa pyşyrdara da zerurlyk galanok..." shundan song sahna postelde dowam edayjek yaly bolup gitdi birden :D Gowja hekaya...

Bloglar | Donald Tramp. 15.06.2019 ý.

Hawa eylelikganem artist beykelikganem...

Bloglar | Yzyna gaýtaryp bolmajak käbir zatlar 15.06.2019 ý.

Diymek ol ayal owadanjadyr da, erkegem monca bolandyr kokesini paylashyp bilenine...

Bloglar | Möjek sürüsi we üç awçy 15.06.2019 ý.

Has gyzyklyrak birzatlara garashdym...

Älemjahan