Jepax

Täzeje

36

1
Uky kasami cogyanca doldurdymay
Zapjas wolup turonsun onno
@Tagtabit, ustunden basdyn bit dost, birzat edip gurshamaly indj bedeni
Eline türkmen pil alyp posuny açsan nader? Peydasy degya hökman.
Mashynda yolagcy bolmagy halamok. Baryancan gotung yemsherip galyar
arasynda eyla-beyla oynadyp dur, ato derlap yemleship galya
Men surmegi halamok otyryp gitmani halayan
@LIDER, ay yapyshda eyyam bir birine gijrak aytdyn da
@pikirchi, kampanya bolsa ikisem hezil, yone takside bolsang ikisinem halamok
Samsyklar :-/
@Molniya13, bolyala dogan, okamadyk bolay)
Bagtly bolmak üçin hemme sebäp bar ýaly, nazar degiljek durmuşda ýaşaýan, emma birhili yeke işsiz galan wagtym gursagymda birzadyñ kemçilik edýänini duýýan. Hemme zatlar şol boşlugyñ üstüni örtmek üçin edilen ýaly...
Düşündim ahyry, ertir.com yetmezçilik edýär
Ertircomda işleyadinmi
In sonky sozlemden oni hich sarkazma menzemandida))
Tm.da Ertire tay portal bolmandy innem bolmaz. #bu men oz pikirim.
@Tagtabit, agza bolup ishleyadim
@MissHappy, sarkazm diymalin hayysh edyan. Ertir.comyn kopculigin yureginde tuta orny diyelin)
Näme üçin suratynda sorag belgisi bar?
@Chynar, has gyzyklyrak sorag tapayda. Bu soragynam jogabam ic gysma
Uch barmak soragy yalymy :D
@batyrgyzy, aytma, hic hili manysam yok welin herkim bir uytgeshik zada garashyany uchin jogaplap bilman goyyan prosto :)
@Jepax name ucin jepax sen? )))))
Igra prestolovyng birinji sezonynyn kitabyny okadym, 2nji sezondanam seriala bashladym (hay ici gara galmysh)
Yaman akyllyja sogunyanay
Kinosyny gorup, sonundan kitabyny okamagy bezumno halayan
@MissHappy, onca wagtym. 7 kitap hersem 750 sahypa toweregi...
@MissHappy, wagtym yok* bolmalydy
@Jepax, hawa, arasyny bolman dowamly okamaga wagt tapdyrmayar. Yone sho GOT'y kop adamlar gordi, men hich goremok entek
@MissHappy, nu ine menem gorup bashladym, sen cyndanam yeketak galdyng :)
alada etme sen yeke dal @MissHappy,
Haladym sho serialy ya bilmedim menin vkusym däl
@Jepax, tomusa guran planlarym provalilis, indi gaharyma gorsem oydyan shony)
halamadym diyjek boldun oytyan @LIDER,
@charymuradovna22, ha hawa halamadym, aý şu ukusyzlyk helak edya
vahey yatmagy maslahat beryan @LIDER,
Gic yagshy agzalar. Tmde shu 2 ayy umumy halk dync gunleri dip yglan etmeli
@Jepax, biza tagam dynç alyas
@Jepax, biza tagam dynç alyas
Dynç alan ýagşy :)
@Dipsomaniac, näme üçin soradyn?
Duhowkadan tapawudy yok bolsa da yene de dogduk depang jana mahrem
Salam Asgabat
Duhovkadanam gyzgyn yaly gelyar shu wagta
Shuwagta kondisioneram gotermejek bolyar
Şeydip göwünlik beraymesen gyzgyna alaç yok. Kiçi dilden, başga yollar bn öwüp ünsini sowaymasan beynini gaynadyp barya gyzgyn
sen yaman aňsat girip çykyaňla tm serhedinden, nädip başaryaň halypa muny :D
Menin uchina basha dushen ing uly synagym - ozunge erk etmek
Erk edip bilmek gowy zat; daş-töweregin tasiri uly, gatnaşyklary gözden geçirmeli
Halysyz oyde yashap bashlamsong sachymyng nahili kop dokulyanine gozum yetdi. Shondan bari kelleship bashlan yaly duygular basyar. Sac dokulmesine garshy nameler maslahat beryaniz?
Bir çaý çemçe drož, şakäse bara işte şoňa guýýaň, gaýnag suw, ýa gyp gyzgynjak suw guýup, garýaň, 2-3 sagatdan saçyňy ýuwýaň, gürelýä meňkä şeýtsem :) sogan sarymsak maslahat beremok, ysyny aýyrmak kyn soň, birem A witaminli E witaminli zatlary iý köpüräk, witkompleks içseňem bolýar, saç dökülmegi azaldýar
Eger falikulalar ýapypmasa çykar, oň üçinem sowuk suwa kelläňi ýuwma, falikulalar sowuga ýapylýa, gyzgyna açylýa :)
Tebigy usulyny bilyan men)
Eee hmmm maslahat soramak uchin yalnysh yerdedigimi fark ettim indem
@rezero, aydyp gal indi senem, nahili usul
Yok, kel bol isleyan ahahahah :D
@rezero, dushnuksiz adamlaray gyz milletem.
Maslahatym şu ýerdäkiler näme et diýýän bolsa tersine et. Meň aýdanymyňam tersine edersiň indi welin bilmedim-dä.
@Bashkan, ay bu pikirina error beryar, maslahatyny gecersiz saymaly boljak
Shu wagt yanymda Bitva Ekstrasensov'yng gatnashyjylarynyn biri otyr. Name sorayyn?)
Bu dayzadan shu pikirime ilkinji kimin we nache sagat song koment yazjagyny soraymasam
Tmda haçan dollar bolup başlayar yada tm haçan ösüp başlaya diy,
Duygulary ekstramy?
Emosiyasyny kontrolda saklap bilyan adamlar ustunlige yetmage has ukyply imho
Shoñ un siz kontrol ediñ, size ustunlik gerek
Hakyky oytyan shula
@rezero, hic kime de zyyan etmez, sana da nesip etsin
Biz yaly yonekey smertni adama sada durmush yaraya
ine meselem men
@rezero, hahahaha :D guzel şakaydi
@rosso, siz yetdiniz sayilir zaten. Munih nadyar?)
Nesip edenden oyde
Mango - super guclerimiz var. #music hickime kakdyramok, mesajam beremok, yone gowja aydym eken
Aciklama nama gerek bolduka diyip pikirlendim shumat
@rosso, gyz ýöreyişlije oglanjyk göz öňüme getirýäň Ross gardaş
@Clumsy, aytmyshlayyn super guyjimizem bolmandyr :D
@rosso, yone aydym yazsam hickim jogap yazanok pikire.
Mendenem soplivy bir aydymjyk onda
Pinhani - iyi degilim ben (bana sen lazimsin) #music
Älemjahan