Jepax

Täzeje

24

1
Ayda bir gezek sheyle yagysh yagyp dursa chol galmazdy
Normalno bolaysa duyn yssy bugun sowuk
Çöl gazmamazlygy üçin hiçzat edilenok. Gaytam tersine edildi, balkanabat 2006a çenli şaher için bag bakjady, şaher içinde üzüm, erik, şetdaly, aywa ... agaçlary bardy, şaheriñ agaçlaryny suwlama sistemi bardy- hemmesi gitdi. "Baglañ arasy" kavramı vardı oda gitdi, dayzalar çay içer, çagalar oyun oynardy ...
Chol hich bize tozan bolmasa bolya
Adam oz ozune goriplik edyar. Hemme ishi ugruna bolup bashladygy hokman oz ozune badak ataymaly. Gic yagshy
Yalan Gich yagshy
Yok beyle dal ozini acgozligi bilen azdyryp yada bolmasa zayalap biler acgozligini yenip gecip basarsa ozine goripligi bolmaz son. Bu men oz pikirim!
Yurdynyz yaman gyzypdyrlay
Sen Marsdanmy
@Selya, hawa dost bir tm bar, birem mars
@selya pisik uky yogam bolsa gozini yuman bolup yatan yalyla birhilli.
Manuş Baba - dönersen ıslık çal #music
Uzyn sapar garashyar. Salam turkmen ilim
Gelnejemiň ady Sapargülmi?
@Schastye, hahah sapar - yoljuluk bolyar dogan
Haywanlaryn in semizi beyinsiz samsyk balyklar, in horlary hem yyrtyjylar
Goz onune hic getirip bilmeyan zatlarymyz hakda gurrun acaly: olumden song ozumi nahili duyarkam, olup baryarkam.
Kawagt agam hakda pikir edyan, shol nahili aglayarka?
@Jepax, bugun pikirler senden oytyan :))
@batyrgyzy, afiyet olsun)
Agan aglakmy
Göz öňüne getirmek gorkunç
kichi wagtym yalnyshlyk bilen aglamyn aglanyny gordum, gen galypdym agam hem aglayan eken diyip, hemde ol agladan adamy hem erbet yigrenipdim entegem yigrenyan
Ka adamlar aram aram ozuni bagtsyz duymakdan keyp alyan yaly. Hemishe yylgyryp gezmek yadadyan bolmaly da
Bagtsy otyryp dync alyarlar
Asyl şol adamlar ýylgyryp gülüp bir bilýämika
Agyr gecen ish gununden yadap oye gelenizde ilki bilen name edyaniz?
Bu sessiz halk bilen yarym sagat guymenmek kyn boljaga menzeyar
Uzak gün aýak üstünde bolam soñ bir salym süýnýän
Duş, soňam nahar
Juventus'yng sozme soz terjimesi yash adam diymek, yagny yash Juwan. Juwan sozi turkmencede itayanlaryn juventus bn oran gabat gelip dur. Birem j harpy ye edip okasak juventusyn cempiyonlar ligasyndaky moralini gorkezibermeli: juventus entek bu yarysh uchin Yuwan bolyar...
Birinji bilen pursatdan peydalanyp Yuwentusa taze yylda ustunlik dilemek isleyan. Indi mister Allegri bilen yoluny ayyrdylar, yerine kimin geljegi hem belli dal. Yone kim gelse de konte bn morinyo bir gelmesin.
Yuwentus barada gurruni acamsong komandang icindaki transfer mysh myshlaryny hem bir iki agyz aydayyn.
Dybala, costa, quadrado, pjanic komandadan gitmegi munkin. Yone taze geljek trener komandang howasyny uytgedip bilse hemme zat basgaca bolar
Gic yagshy eyesiz saydyn gadyrly agzalary. Efirde men, Jepax dayynyz. Sizi gereksiz pikirlerim bilen yarym sagat bimaza etmekci
Gayrat et, menem ichim gysya
@Schastye, seni hem gyzyklandyrjak teman bolar yaly salgyt berip bilersin
Älemjahan