Jepax
Jepax

Jepax

Täzeje

118

1
Guymenjede okayanlarymyz entek dineje aysbergin gorunyan ustki bolejigi
Gorunmeyan yuzi shahsyda mowc alyandyr)
Jepax doly dushundirip aytda
Sahsyda ýazysamok känbir El Buh imo girmeýän üçin smsde mowç alýa
otaylarny agzama:D shutada shahsylashyp batanyma yok yone)) imolashyan dine:D
@unterschiedlich, shahsymda 1 ay bari yazyan yok(
Shahsylashjagam bolmannyrs wara
Barja bolan privickamyn koladygyna gynanyan. Yeñmek uytgeshik abrayam berenok
Kola mesele dal goymaga, esasy chilim
Aliexpressden ojuk bujuk zakaz edipdim welin zakazym bardy diyip gorkezyar. Nirden almalyka???
Özüñ nirede
@metis, gynansagam tm, Asgabatda
Karantinda yakandyrlar olary
@tekegyzy, sana da bererin ujundan)
@Jepax, her gezek aldayañ
@metis, shony pikir edip bashlamadymam dal
:D beyle bir döwürde aliexpres ulanmagam ayry bir neme, Hytaydanmy ya başga yurt üstindenmi
@tekegyzy, nadip bereyin almasang
@metis, sheyle dowur daldi da zakaz eden wagtym. Prosto gowshurma wagty 55 -60 gun gorkezdi, onca wagtda da dowur uytgedi
@Jepax, bäh, sen istanbul üstinden alaymaly eken, çalt barya istanbula min 7-10 gün maksimum 1ay
@metis, hawa dost gijrak bildim da yone
Alyp bilseñ nähili paylaşyp goyay, ulanmalymy ulanmaly dalmi habarymyz bolar
@charymuradovna, :) bolya sana da diyeyin. Indiki sorajaga onunden duyduryan, yogsam geleni bn gelmediginin tapawudam galmayar meng un
Kartdan onlayn toleg bolanokdy , web mani , yandex, payyer shulan usti bn toleyanmi tmda bolsan nahili nahili?
@Jepax, sen eli achykdygna bilyadimem:D
Haysy poctaň indeksini yazan bolsaň şoňa gelya poctadakylaň ozleri jaň edyar
Bir iki yyllykda marydakak edemizda gelmedi. Pochtadam sorasan tm yapylda ol diyya
Yaltañ jany suyji, zahmetin nany.
Nadip horlanmaly :D
@Molniya13, zahmet cekip, nan hem iyman)
@Jepax, chorek iymesem olyanmen
@Molniya13, 14 sagatdan kop kalorya gazanmasan metabolizman bat bn ishlap bashlayar. Garaz gununi ac wagtyn we dok wagtyn dip ika bolmeli, ac wagtyn yone 14 sagatdan uzyn bolmaly
Hereket edip gaytam kop semreyan shony fark ettim. Hereketim kop bolup ajygyp onkulerden kop iymage bashladym
@Molniya13, ay onda name diyeyin, teoreticeski hemme kishem horlanyp bilyar. Yone ajysyna cydamaly da azajyk
Turkmenpoctanyn hyzmatyndan peydalanyp gorenler barmyka aramyzda?
Turkmenpochta chaparchylyk hyzmaty :D
@Molniya13, kop reklama edyarler, gyzyklanyp gormeli
@Jepax, "chaparchylyk" sozi chapyar prosto
@Molniya13, owadan eshdilyara
hat ugradyp gordum. 1 hepdede dza bardy. ideg sorag edip bolyan gornushi
16 da teklip yazanymda , inim ishimizi kynlashdyrma bize gerek zat dal bu diyipdi
Ozumizin aynadaky suratymyzy gorup shona owrenishyas. Hakykatda welin biz aynadakyn simetrik tersi
Selfi düşüp aýna tutup gör onda
@Tagtabit, selfi dushende sazlap bolyar, zerkalnyky yada edil hakyky bolmalysy yalymy secenek bar
Şeýdp göwünlik beriber özüňe
ayna sereden wagtyn "Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allahım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz; Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?" goşgusyn yatlamaly diyyar
Dushunmedim welin, hakyky keshbimizi nadip gormeli biz?
Yalaňaçlanyp @MissHappy,
Bir wagt bir yerde okapdym, biz aynadakydan 5 esse gelshiksiz diyip
Aýnalaram her dürli
Yada aynada biz ozumizi 5 esse owadan goryas. Men I tak aynada ozumi owadan goremok, realda Huday saklasyn
@Molniya13,ay ol adama bagly bolaymasa
Hemmanizi bayramynyz bn gutlayan ildeshler. Indi gizlenmanjik kopculikde iysenizem bolyar
sps)) senkem gutly bolsun
Gornenokla bu gunler
@tekegyzy, barynla, jyklayan aram aram
Millet koynegini yygyrt etman nadip geyyaleray, hayran galaymaly
Tomusyna ayratynam shu koynekler derrew yygyrt acayyar
Futbolka geyäy
Menem haýran şolara
Günä ütükde
Youtubeda 5-6 milyon yzarlayjysy bolan @JerryRigEverything kanaly bar, bilyanleriniz bardyram. Meshhur telefonlaryn cydamlylyk testlerini, yada sökum videolaryny paylashyar. Motorolla razr 2020in cydamlylyk testi gyzykly edipdir, dishini gyjap galyang
Gaty biderek tel hasaplayan şu döwürde moto razry
telefonlara hiç gyzygym bolmady. in halan telefonym galaxy s3 mini, göwnümde bir arman bolup galdy olam
Yurdumyzyn tazeliklerini okamak uchin haysy saytlardan peydalanyanyz?
Bamy onyaly birzat, "bitarap"
Turkmenportal, orient, business-tm
@pikirchi, orienti eshtmandim dost
@metis, taraply bolsa da, dogry habar aydylsa bolyar
@Jepax, orient dunyankinem yazya, instada yany gowy video paylashypdyr
Watan diñle onda
Salam dostlar. Uzyn bir aradan song jyklayyn diydim. Sayt önkilerdena yeniljek işleyan yaly... göz degmesin.
Biryerden kowuş assyraly
salam hosh geldin)) yitdin gitdin oza
Me onda eliňe gidiş biledi :D şaka