Perishdejik

Täzeje

72

19
Gefçiler
Söýüşöllä
Gelleje gowmy
@Tagtabit, görenine söyşeli diýip ýörän Batyrovna ýaşlar seni
@Ogultac, heläk edäýermikä
salam
Waleykumsalam ozune Salawmaleykum
Salam salam
Egniň haýsy tarapyna agram berýän perişde sen?
@Bashkan, iyi besliyon sanırım :D
@kowum, hawa, tuwalede giremde-de otyrlar ýazyşyp :-D
@Bashkan, tuweleme yaman terbiyeli ekenler :D
@kowum, hawa, menem kabul edýän şoň üçin şol zatlary :-D
@Bashkan, boljak boljak)
Turkmenistanda nache sany bina Ginnesin rekordlar kitabyna girizildi
Bilyaniniz bar bolsa komek edayin
Men 5sini bilyan
@Molniya jemi 5 sanymy ya yene barmy?
Jemi 5 diyip gechipdik
Hotya baydagyn rekori kirilmish. 4 bolmagam mumkin
Bir gezek girse bolany, diyjek bolyanym, biri ony gechen bolsada rekordda duryar
Ylym-ylym bilmekdir,ylym ozini bilmekdir
Sen ozuni bilmesen,bu nenen okamakdyr?!
Özüň düzdüňmi
Dogry aytyan Perishdejik
@Topban yok Yunus Emran sozlerinden
Ine şular ýaly okamak
Like + :)
Taze yyl hem yetip gelya
Hawa nesip bolsa gyzykly geçireliñ )
Apelsin-alma yada dushyar :D
In sonky gezek taze yylda hachan gar yagdy? Mena yadyma dushenok :-)
Taze yylyn bn
Hat yazdynmy Ayaz baba?
Ak atly shazada soradynmy? @Perishdejik,
@Dipsomaniac Yok atyn ozini soradyma dine
Eylede beyle bormy @Perishdejik,
köp adamlar bergilerini hem berýärler, täze ýyla bergisiz geçeli diýip @Montyoskyo,
@jümjüme, haaa hawa )) sowgat
@jumjume sachagynyn burchunda yrym edip pulam goyyalar
@Perishdejik, ýolkalaryna dolary bezeg edip dakýanam bar
@jumjume haha howa gechen yyla dine sachagy magyzdan doldurdylar
@Tesla, 2-3 ýyl öň Maryda ýagypdy
Рауф "Детство"
Melek gibidir, uchmaz
Chichek gibidir,solmaz
Ilk gun beri tanirsin
Sana bishey olursa,uyumaz
Sizce kim olabilir?

Mumkin dal beyle bolmak
@white kitaphana taze kitaplar goymayanyzmy?
sho goylan kitaplary bir okap bol
@Qwerty ol kitaplar mana gerek dalda
"Adamyn hemme zady ajayyp ,gozel bolmaly-hem yuzi,hem eshigi,hem pikirleri,hem kalby,hem duygulary!"
A.P.Chehowa
Güzäl edebiýatçy
Anfisa Pawlowna Chehowa
@Qwerty Wi yalnysh gidayipdir
Kompyuterde hem aydym skachat edip bolyamy?
Çynjagazyň bilen soraýaňmy?
Datmusic.xyz in ansat in yenil.
Klibem download edip bolyar :-)
Hayran galarsyn bolyar eken
@white duzme ya-da beyannama yazmak uchin gollanma kitaplary goyanyzokmy
şol işleri amala aşyrmak üçin ýardamçy kitaplar bar ýöne edil özleri ýokmuka diýýän, tapsak hökman goýarys :)
@white bolya sag bolun
@Perishdejik, bolar elbetde :) goýlup dura her gün bir zat esasy azajyk garaşyň