SLOTH
Berdi N

Berdi N

Täzeje

61

3
Şahsyýetler baradamy?
@Matilda, howwa biografiýa kitap
14 fewral kimde nailek gecdi? Kim söwer ýaryna nailek sowgat etdi!?
Bir rýumka döwüldi şo gün.Şonuň ownujak bölejigi içime gitdi öýdýän.Bir bölek tort iýdim welin bir zada dişime degdi.Indi şondan bäri biynjalyk bolup ölýän.Aşgazanda erärmikä ýa-da stenasyna ýapyşyp galyp ýara döredermikä diýip.
@Gowhershat, yok cykyp gider
Uly ysnikirs berdim olam paylashdy iydik. Sheydip ikimizem plyusda bolduk
No gf no problem
3 sany roza aldym bolany
"söwer yar" :D
@Gowhershat, Gaty uly bolmasa erär içiňizde. Aşgazan sogy ondan beterräk zatlary eretmäge ukyply.
App üsti bilen däl-de, parolumyzy, email adresimizi şahsydan ýazsak bolarmyka?
Tapawudy name on
Hormatly älemçiler Kompyuteriň haysy programmasy barada saýtda blog görnüşinde sapak paýlaşmagymy isleýärsiňiz!? #okaowrendoret
GTA oyundaky pullary nadip obnalichka etmeli?
Recovery programmalar barada
durmushynda HESOYAM diyip çit kod ýazsan gapjygyndada kopekya @pikirchi ))
gowy pikir yone 100% recovery edyan soft yok oydyan @Gangster
CorelDraw, 3DMax programmalaryny owretyan sapak yaz, her sapakda bir ish owret, autocad bolsada bolya
Istemez
26yn okuwchysymy
okuwýylyk galdymy 91 yyl men ))) @Dipsomaniac
sayta brouserdan girmek kyn dushya Android ucin webviev programma cykarsak nailek bolar? Yagny administrasiya muna nailek garaya?
cykarjak bolyalar ashak pikirleri oka
cykarjak bolyalar ashak pikirleri oka
@Gangster pikirler nirde men tapmadymnay
shu guymenje pikirler bolya. yada blog bolumde adminin achan movzugy bolmaly arz shikayatyny maslahatyny shona barupyazay
sagboluna zat yok tole @SLOTH,
mana diyen bolanlaryndan eyyam yasap bererdima )) @charymuradovna
yasamak problema daldirde yone biraz agzalar kopelsin diyen bolaymasalar. taze yyldan on chykarjak diyya oza admin @SLOTH,
yasayandyrlar onda @charymuradovna
hava taze yyla kan tazelikler bolmalymysh nesip bolsa @SLOTH,
@charymuradovna, gazyn cagasy yaly zatdan artanok Aynajan senem
ashakda okap gor men pikirimde admin yazdy. ony ayratyn mana aydanok saytda yazdy beh @Gangster,
@charymuradovna, ona diymedim hantamacylyga diydim
berenden al urandan gach dpdirler @Gangster,
Adminin ozi taze prilojeniya yasap yordi men bilishimche
Sho gozjagaz sizdedem dine 0 gorkazyami ya dine mendemika))
nirde ba o goz
Ýoga oñ ýaly zat
İbni köpelendir
Menna uytganok @Baheyr
Oňaysanay))
Sayt gaty ansat we dushnikli yone name ucin ulanyjy az
Mahabat etyan yok, kopusi habarsyz
Hich kim hich kimi chagyrasy gelenok, ozunin pikirlerini tanyshlarynyñ bilmegini islanoklar
Galanlaram oylenip durmusha chykdylar
Oylensen girmek bolonokmyname ))))?
saytda dune oylenmedik chykmadyklar ba)) @SLOTH,
basym kopelmeli diyip aydyardy eyesi))) nama bagly soramadym
woobshe to onkiden kopelyarmika diyyan ulanyjylary
Men oylenip sonra giraysem rewalusiya bolyada onna)))) @charymuradovna
sen gelmegin ozu bir revalyusiya)) @SLOTH,
Dash etdiney muna @charymuradovna