Skimanton

Täzeje

0

0
Bloglar | Dünýäni dolandyrýan maşgalalar - Rothschild maşgalasy (2 bölüm) 08.09.2018

temaň diňe adyny okadym. biderek zatlar bilen beyninizi doldurup psihalogiyanyzy samsyk zatlara meşgul etmäň. ...

Bloglar | Soraglar 01.09.2018

1)63iñ gyşynda 2)biderek sorag 3)agaç deşyän guşlaryñ çünkini gyzlañ beyni bilen üytgederdim 4) gelen yeriñe git 5) kitaplary tersinden okayan 6)adamlañ akmaklygy 7)yok 8)iymage beryan pu...