Tagtabit
Adym Tagtabit

Adym Tagtabit

Täzeje

1

3
Bloglar | Ynanç hakynda we birazajyk motiwasiýa 21.12.2019

Nirden kelläňe geldi muňňaly zatlar? Gije gündiz, ýatsak tursak geljek zat däldi. Sag bol awtor, minnetdar, ýenede ýazyp dur, ýenede ýetirip dur, gowy mowzuk, galmyň ujy ýiti bolsun....

Bloglar | Aý garaz warsaky gürrüñdirdäraý 28.10.2019

Söýüp we söýülip ýaşaň. Sevip ve sevişip (türkçe)...

Bloglar | manyly sozler 28.10.2019

Geý kellä hawa...

Bloglar | Turkce manyly sozler 28.10.2019

Geýipsiň geýilýän ýeriň bar bolsa...

Bloglar | Tema açaýyn diýdim 18.05.2019

Öye gelen gelin maşgala agzasyna girya. Adamsy ene atasyna nahili sylag edyan bolsa gelinem şo sylagy görkezmeli. Gyz halyndaky yagdayy yok indi on, her izzillande çaga yaly saklayan ejesi yok ya...