Tagtabit
Adym Tagtabit

Adym Tagtabit

Täzeje

0

0
Bloglar | Tema açaýyn diýdim 18.05.2019 ý.

Öye gelen gelin maşgala agzasyna girya. Adamsy ene atasyna nahili sylag edyan bolsa gelinem şo sylagy görkezmeli. Gyz halyndaky yagdayy yok indi on, her izzillande çaga yaly saklayan ejesi yok ya...

Älemjahan