Umyda

Täzeje

7

2
Adele-Hello #music
Neşet Ertaş-Küstürdün gönlümü güldüremedim #türkü
Küstürdün gönlümü güldüremedim Baharım güz oldu yazım kış oldu Gönüle yarimi bulduramadım Baharım güz oldu yazım kış oldu
Kubat'tan diňlemegem ajayyp
Yigrenmän diňleyän aydymym bardy gyzlar udalit edayipdir,indi ony yüklemegem problema:-/... #Salam
Mp3 yüklär yaly,iśleyän sayt yazaýyn hayyş?!
haysy aydym
aydymy ayt alyp bereli
aydymy ayt sazyny chalaly
@charymuradovna, gyzlan sogunjine galayma yone
@myhman, gyzlar mana namchun sogmeli?
@charymuradovna, yigrenyan aydymlaryny tapyp berenin un
@myhman, ÝIGRENMÄN dinleyan dpdir))
@charymuradovna, @myhman, Intizar -Istanbul sokaklari
@Umyda, hazir goreyin. alamson aydayarn yone sana nadip ugratmaly?
@charymuradovna, gyzlaryn yuregine dushupdir pozupdyrlar ))
@charymuradovna, gmail aytsam şondan ugratsaň?
Salam gowmy @PikNIK,
@Umyda, gow sen nayl
@myhman, minnetdar!
@Umyda, sayda kan girmamson vara jogap gija galdy)) ugradayarn
Güymenjelerimden:)...
Stressly wagtyň örmek, rahatlandyrya
4-5 yashly oglum gurjakladan gorkya, shulam duyshune girse gorkuzmazchada dal :)
Sen ördûñmi? @Umyda,
Gechen gun in abrayly unw'in birinin dekany bn tanyshdym we chaylashyp biraz sohbet etdik, shonda ol prof sheylerak teswir etdi, siz sungatda has talantly yada dil tarapdan has basharnykly diydi, menin jogabym: shahsy ozum sungatdan biraz uzakrak ne surat chekip bilyan ne de bashga sungat temalaryndan bashym chykyar diyip kan bir ylalashmadygymy dile getiripdim, indi seni gorup ol dekana biraz hak beresim geldi, molodes! Bizde chyndanam gun yuzune chykmayan eli cheper, basharnykly oglan gyzlarymyz kan yaly, bu wagta chenli kan bir uns bermandirin
@Umyda, çagalar bu gurjagy oynamaga gorkar, hyrsyz gurjak:))
Ayyrgyz meñ suratymy
Gaty gowy
@MucizeM, hawa özüm öryän.
Govy, haladym. Tûweleme ekeniñ!❤️
@Winston, dogry..sagbol! @MucizeM, @Mandarin, sagboluň halanyňyza begendim)