batyrgyzy
batyrgyzy

batyrgyzy

Täzeje

0

26
Shahsy ishlanok mende kim yazyanam bolsa
Asyla yazmasanyz has gowysy
mana yazmak bolanok, men adagly#aydym
Men yazdym (((
hemme kishi mana yazya diyyanle asyl
Awtobuslar görkezyän wagtynda gelseler örän hoshal bolardym #waitingforbus
Gelmejek bolsa näme üçin sho wagtda barya diyip yazya
Ofenbach - Katchi
Where r u waiting? I’ll come for u
İçgiliminay
@Tagtabit, doss bildiryamay?!
Ys gelip gitdi wölü, sendendir diydim
@batyrgyzy & @Tagtabit ay siza bashartjak dalov inlische gurlemekde
Ay bizema birneme dushunyas inlischa
@batyrgyzy meni tanamayan bolsan ozal Nazarberdi ady bilen agza bolupdym
@Biolog, beginneri bilmek bn den bizinki
ay shondadam bilyaniza gowyda ho
sho diyjekdim
tagtabit meni hem dostlugyňa goşsana
@Tagtabit, doss “bizinki” diyip genelleme yapypsynmy che to?
@Biolog, inlis dili bilemoga men
genneleme näme bolýaraý @batyrgyzy
genneleme näme bolýaraý @batyrgyzy
Batyr agan körpö gyzy, biz diydim, yöne şo “biz”in içinde sen barlygny nabilyang? Diymegin mümkin, “men bar diyjek bolmadym”. Diyip otrma dp yazyan munam
@Tagtabit, körpölügümü nädip bilyäñ?
Gyzyklandyranok körpesi ulysy, men şeyle diyesim geldi
Ганвест - Никотин #mp3
Tarkan-Zeytin gözlim #sabahsabah
Vadideki zambak #roman
Okamaga elim deger oydemok welin, yenede okaryn umydy bn aldym
Tuweleme
Ed Sheeran - Dive #favorite
Ed Sheeran ft Camila Cabello - South of the border
Taze okuw yyllaram showly bolsun ana
okuwlam bolmandyrys :(
@rosso, shu yyl 11e gityanlere diydim
klasdashlarym ucin gowy habar onda
@Bashkan, dini bashga bolsa molla okasa tasiri bolarmy?
Bolyandyr
Ozi ynananokdy dalmay ol agzan bu zatlara?
Türkmenistanda ölsa jynazasy okalar hökman. Dirika özi okatmang dp wesyet etmese
Molla okatmagyňam psihiki täsiri bar. Jany agyryly biri bolsa täsiri bolar
Molla okatmagy gipnoz ýaly görülýär. Diňe ynanmak ýetenok, ediljek zat üçin telkine açyk bolmaly. Ýagny diş agyry üçin okatjak bolsaň molla okadaňda diş agyryňy duýmazlyga özüňem meýilli bolmaly.
Entek jynaza yetiljek derejede dal @Tagtabit
@Bashkan, oz dinininki bilen chakyshmazmy okadylsa? Yani ters tasir etmezmi shol adama?
@MissHappy, yatyp galanyndan atyp gal diyip shansymy denap gordum)
Mollaň sakgaly bilen 1 hepdeläp dişini arassalasa zat bolmaz
@Bashkan, bah sakgal bilen dish arassalamak, chynmy bu zatlar
@Pragmatic, Hawa, has "peýdaly" diýilýän mollalaram bar, sakgaly hiç. Öwrenesiň gelse google "muz tarikatı" diýip ýazyp gör
Yene bashlady sil almaga bu yerler
yagmur candir
Hytaýlar häzir bulutlaň diňe başyny aýladylar, ýatyryp aýlaýançalar düzelmez öýtýäler entegem
Haysy sebaplerden adamyn akly uytgap biler?
Guychli ich gechmeden
@Nejis, boldymy indi sho jogabyn?
Jynam giryamiş içine
Depressian in sonky stadiasyndan son adamyn kellesi uytgeyarmish
@Tagtabit, jyn girmezden onem birzatlar bolyandyr?
@Nejis, nahili depressiya?
Oz dilinde gurleshsen, men ol dili bilemok name diyyan diyyar
Dostlaryna zyyan berip bilya (sachyndan tutup, elinden tutup gysyp), sonam ozumde daldim bagyshla diyya
Gyzyl (hazyna) tapsa
@pikirchi, bolgusyz pikirini bashgarak yerde yazyp bilersin
Ichine bir zat giripdir oydyan on
psihologa barlatsyn ozuni. kelle uytgemeginem gornushleri bar bolmasa milli goshyna getiray @batyrgyzy,
Dashary yurtda toy etmegem moda boldy
Tomusda ikinji gezek gripleyshim
Tomusda griplemek ün sebap kan
@Tagtabit, immunity pes bolsa hasam
Gechdigi bolsun gyz
@Nejis, sagja bol doss :D
Griplemek guzeldir
Älemjahan