cherry

Täzeje

8

2
Bloglar | Gündelikden ýazgylar 20.06.2019 ý.

6 begendirdi)))...

Bloglar | Düwürtikler barada... 20.06.2019 ý.

hakyky shola ozune cekiji dal;)...

Bloglar | Oýlandyrýan pikirler 18.06.2019 ý.

Bobbi Sommerle ayni fikirdeyim;)...

Bloglar | Möjek sürüsi we üç awçy 15.06.2019 ý.

yene dostlyk yendi ...

Bloglar | Yzyna gaýtaryp bolmajak käbir zatlar 15.06.2019 ý.

eline saglyk yone bu yazyldy onem...

Bloglar | Şu ýaşyma çenli öwrenenje zatlarym 14.06.2019 ý.

molodec)...

Bloglar | Adamyň dosty näçe bolmaly? 14.06.2019 ý.

kop bolmasyn 1 akyllysy bolsun diydigimika...

Bloglar | Ýagşylyk hakynda tymsal 13.06.2019 ý.

hawa gorupdim.gowy terjime edipsiniz)olar sizden gocuren yaly;)...

Bloglar | Durmuş hakda biläýmeli hakykatlaryň birnäçesi 12.06.2019 ý.

hawa gyzykly eken...

Bloglar | Halasgäriň kysmaty 12.06.2019 ý.

dushdum ...

Bloglar | Halasgäriň kysmaty 11.06.2019 ý.

inni name etmeli?ganym kemala gelmeza ha?yagshylyk etda o halasgar...

Bloglar | Penjireden garaýyş 11.06.2019 ý.

còzyemi...

Älemjahan