cherry

Täzeje

10

2
Bloglar | Köşek hem düýe 01.07.2019 ý.

wah caga)...

Bloglar | Senden ozsam, ýetik maňa 01.07.2019 ý.

)))))))daashdA...

Bloglar | Gündelikden ýazgylar 20.06.2019 ý.

6 begendirdi)))...

Bloglar | Düwürtikler barada... 19.06.2019 ý.

hakyky shola ozune cekiji dal;)...

Bloglar | Oýlandyrýan pikirler 18.06.2019 ý.

Bobbi Sommerle ayni fikirdeyim;)...

Bloglar | Möjek sürüsi we üç awçy 15.06.2019 ý.

yene dostlyk yendi ...

Bloglar | Yzyna gaýtaryp bolmajak käbir zatlar 15.06.2019 ý.

eline saglyk yone bu yazyldy onem...

Bloglar | Şu ýaşyma çenli öwrenenje zatlarym 14.06.2019 ý.

molodec)...

Bloglar | Adamyň dosty näçe bolmaly? 14.06.2019 ý.

kop bolmasyn 1 akyllysy bolsun diydigimika...

Bloglar | Ýagşylyk hakynda tymsal 13.06.2019 ý.

hawa gorupdim.gowy terjime edipsiniz)olar sizden gocuren yaly;)...

Bloglar | Durmuş hakda biläýmeli hakykatlaryň birnäçesi 12.06.2019 ý.

hawa gyzykly eken...

Bloglar | Halasgäriň kysmaty 12.06.2019 ý.

dushdum ...

Älemjahan