dodaksyz_cekimli

Täzeje

2

1
Bloglar | Eýnşteýnyň soragy. 10.03.2019

Balygy nemes saklayar. Norwegiyaly - sary öyde yaşayar. Merwli, suw içyar, pişik saklayar Daniyaly - Gök öyde yaşayar. Arsenally, at saklayar, çay içyar. İnlis - Gyzyl öy, Barcaly...