donnie
Daniel Darko

Daniel Darko

Täzeje

6

13
Bloglar | Daşky estetika we içki bulam-bujarlyk. 05.09.2019 ý.

belki adam bolany üçin owadan görünýändir daşky keşbi. beýleki zatlaryňam biz içine seredip ýörmämizsoň içki estetika kelle agyrtýan däldirler...

Bloglar | Has adatdan daşary ýagdaý üçin 13.08.2019 ý.

@sari meň temam däl hou bu toba estaf :D ýöne gyzyň ýüzem aýdyp otyr gowy gyz däldigini...

Bloglar | Has adatdan daşary ýagdaý üçin 08.08.2019 ý.

ýeňiji bolmak gowy duýgy...

Bloglar | Täze forum we reklama tagtasy!!! 10.06.2019 ý.

Rockstar Games. GTA-dan daşaram 4-5 sany masterpiece oýuny bardyr...

Bloglar | Degişmeler täze wersiýa :D 09.05.2019 ý.

reklama saýt bolup gidipdirä barsy. hany bloglar...

Bloglar | Root 16.04.2019 ý.

https://forum.xda-developers.com/samsung-a-series/general/how-to-root-galaxy-a5-a500fu-lollipop-5-t3137613...

Bloglar | Obama! 31.03.2019 ý.

barrack obama baradadyr öýtdüm...

Bloglar | Eý Adam! 21.03.2019 ý.

zoophilia diýilýä...

Bloglar | Egolara urulan palta barada ýa-da Tankyt 13.03.2019 ý.

dogrulygyna biraz logikaňy goşup karar beräýmeseň hemme tema-da tejribe edinmek mümkin däl ýaly özä....

Bloglar | airpods we kapitalizmyň aýgytly ädimleri 06.03.2019 ý.

gutarnyksyz diýip milýarder. milýard-y gutartmak aňsat zada däldir...

Bloglar | Ýeriň aýlanyşyny näme üçin duýmaýarys?! 26.02.2019 ý.

ýer aýlanmaýanlygy üçin ýeriň aýlanýanyny duýamzok. ýer şo bir ýerde dur. gün bilen aý ýokarymyzdan aýlanýa. ...

Älemjahan