kowum

Täzeje

0

1
Özgür Can Çoban Emre Sertkaya - Tembih Etmem&Üryan Geldim
Melek Mosso- Keklik Gibi
Cem Karaca - ömrüm
Ahmet Aslan Cem Adrian- Sarı Gelin
Ahmet Aslan - Minnet eylemem
YouTube playlist
Name aydymlary dinleyanay kowum, dunyeden bizar bolan duygulary beryara bar. Sen dagy Tarkan Dudu dinlemela
haçan istanbula gelyan biara üstinden geçyan falan dpdin @rosso,
Oye gidemde barmaly oza. Shumat yza suyshurdik
Cem Karaca - Ömrüm #trmusic
Melek Mosso- Keklik Gibi
Laura Marling - What He Wrote #music
Bu gün (19/09/2019) doglanlara awadan seneli gün eken
İos 13i dogrudylar
Meñ kakamyñ doglan güni sho
Toya çagyrylmak yokanogay
gitseň bir dert gitmeseň ayry bir dert. soňky sapar toya çagyralamda gelip bilmejegimi aydypdym jogaby -``bizem seňkä gatnaşmarsda nä``. oda biziň jemgyýetimiziň kelleesinde ornaşan biderek düşünjelerden biri bolsa gerek.
Introvertlardan oytyan sen
@pikirchi, introvert diymäylide - öz işlem bn wagtyny geçirip yören biri
yagday bolsa gatnashsan gowy
Daşary yurtda dal bolsaň, baryp bilyan wagtyň barmasaň olaň aytyany dogry, oba bagly dal, sylap çagyran bolsa sylap barmaly, barmasaň sen toy edeňde çagyrmagyň kan ynandyryjam bolmaya, sen çagyrypdyň welin menem çagyraydym diyen yaly, gelmeseňem bor diyene meňzeya
@myhman, Dogry diyyäň hormat goymaly. toy palowyndanam datmaly- yöne bu günimiziň toylarynyň adamy birahat etyan taraplary bar - gösteriş, bencillik, israf, savurganlık, acizlik gibi.
@kowum, şoň üçin gidip köprak iy
Saňa derek men gideýin :)
toy gowa
@kowum toy sowulanson bolya diyyanmay :D
@Schastye, 3nji oktyabrda
Ouuu onda täze köýnegem ýetişýär :D
Peaky Blinders awadan çekilipdir, kastyumlar, grafiklar ..
gawy serialmay sho? 1 seria gorup kan isinamadim
@rosso, boşver o zaman, konusu zady bilindik zatlar - farklı birzat sunmaz
the untouchables (1987) #film
Vanilya Sky (2001) #film
Escape From Alcatraz (1979) #film başrollarda- Clint Eastwood
@kowum, arada alyp goýupdum görmelileriň arasyna
Dokumentalnyy filmyny gordum weli kinony gormage howes yok
Sagopa- Bir Pesimistin Gözyaşları
Halit Husey
Halit Hüseyin'in Uçurtma avcısı kitabından parça "-"Babanın günah konusunda ne düşündüğünü bilmek ister misin?" "Evet." "Öyleyse anlatayım," dedi Baba. "Ama önce bir şeyi çok iyi anlamanı istiyorum, Emir: O sakallı yobazlardan asla değerli bir şey öğrenemezsin." "Molla Fetullah Han'ı mı kastediyorsun?" Baba kadehini salladı. Buzlar şıngırdadı. "Hepsini kastediyorum. O kendini bir bok sanan, her şeyin üstünde gören maymunların sakalına tüküreyim."
Kıkırdadım. Baha'nın herhangi bir maymunun sakalına tükürürkenki görüntüsü, gerçekten komikti. "Tek bildikleri, tespih çekip anlamadıkları bir dilde yazılmış bir kitabı papağan gibi tekrarlamak." İçkisini yudumladı. "Afganistan bunlann eline geçerse, Allah yardımcımız olsun." "Ama Molla Fetullah Han iyi birine benziyor," dedim, hâlâ kıkır kıkır gülerek. "Cengiz Han da öyleydi," dedi Baba.
"Neyse, bu kadar yeter. Günahı sordun, ben de anlatmak istedim. Dinliyor musun?" "Evet," dedim, gülmemek için dudaklarımı büzerek. Ama burnumdan bir kıkırtı kaçü, horultuya benzer bir ses çıktı. Bunun üzerine kahkahayı koyuverdim. Baha'nın buz gibi gözleri gözlerime çivilendi; aynı anda gülmeyi kestim. "Şurada seninle iki erkek gibi konuşmaya çalışıyorum. Bir kez olsun becerebilir misin bunu?" "Evet, Baba, can," diye geveledim, Baha'nın bir-ikı sözcükle canımı nasıl yaKâbildiğine bir kez daha şaşarak. Çabu18 cak uçup giden, güzel bir an yaşamıştık (Baba bırakın kucağına almayı, benimle doğru dürüst konuşmazdı bile), bense bir aptal gibi harcamıştım onu. "Güzel," dedi Baba, ama gözleri ikircikliydi artık. "Şimdi, mollalar ne derse desin, yalnızca bir günah vardır, tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar, hırsızlığın bir çeşitlemesidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun?" "Hayır, Baba can" dedim, ...
Orijinal dilinde okudugum ichin shuan turkchesi bana acayip sachma geldi
Bide inglizcesini okuyun hojom, gerçekten etkileyici. Bazi yerlerinde hichkira hichkira agladim
indi okuzlere gormanalny ukol urup ugrapdyr turkmenlenem kabir pul gaty matac adamjyklary
@Hacker, okuyalı uzun zaman oldu fakat şu "hırsızlık" kısmı her zaman aklımda o yüzden paylaşmak isledim
@Hacker, we birdaha bu adamın kitaplaryn okamaryn :D iki kitabyn okadym 3-4 gün belki daha fazla etkisinde galdym psikolojik olarak. pek hoşuma giden yagday dal
Menem okamak islemedim beyleki kitaplaryny. Birhilli agyr geldi mana, shu we stephen kingyn kitaplary mana uzuntu bn gorky salya, okasym gelenok. Yone edil shu yerinin inlischesini gorun, gaty tasirli
MOTHER (2017) #film
Blood Diamond (2006)
Rihanna - Diamond
gereksiz zatlar bn wagt geçirmäni gawy görýäsay - saglykda görüşeliň
Nirden kellane gelday bu, gije gündiz, yatsan tursan hiç hili gelmejek zat:D
Älemjahan