pikirchi
pikirçi

pikirçi

Täzeje

5

5
Bloglar | TOLKUN.ML - SAÝTYNA TEKLIP!!! 11.10.2019 ý.

Alla shypa bersin...

Bloglar | ... 22.07.2019 ý.

Erbet dal...

Bloglar | AhmedShad (Ahmet Atajanow) 10.05.2019 ý.

Patcan minskda okayar...

Bloglar | Esaslar we binyatlar 27.04.2019 ý.

Gaty gyzykly eken, yene yetirip dur...

Bloglar | Dowlet tapgyr olimpiadasy gecdi, DZ birinji 05.04.2019 ý.

Mendagy okuwchy wagtlam mugallymlar bilen olimpiada gechyardim, yaman gyzykly dowurdi...

Bloglar | Ýakynda täze görnüş (Duralga.Ru v2.0.7) 26.03.2019 ý.

Iki goshmak iki kopeltmek iki nache bolyar?...

Bloglar | Benjamin Franklinden ajap sözler. 17.03.2019 ý.

Yerden asman uludyr. Barack Obama...

Bloglar | airpods we kapitalizmyň aýgytly ädimleri 05.03.2019 ý.

Ulanyp goremson teswirlesem yerine dushjek eken...

Bloglar | Düşünemok? 27.02.2019 ý.

Dogry aydypdyr, etjek adam aytman edyar. Il name edende ishin bolmasyn sen ozuni bilip maksadyna yet. Sen maksadyn olara ne walnuet...

Bloglar | Aýrylşma kim günäkär? 21.02.2019 ý.

Barde jogap yazjakdym bir tema golaylanson, tema edip achaydym...

Bloglar | Aňy ýoklaryň baýramy! Ýa gaty akyllylaryňmy? 13.02.2019 ý.

Hudayyn ozi gorasyn bela beterden...

Bloglar | *** 21.01.2019 ý.

Namesi erbet mena haladym, çunnur manyly, duygulandyryjy goshgy eken...

Älemjahan