rosso
rosso

rosso

Täzeje

16

0
Bloglar | Güýçli bolmak barada 12.08.2019 ý.

Guycli bolmak bu guycli bolmakdyr...

Bloglar | Täze Türkmen saýty pul gazanmak isleseň... 19.06.2019 ý.

uytgeshik ideam kan. bahasyny tolesen elbetde paylasharyn. ...

Bloglar | Täze Türkmen saýty pul gazanmak isleseň... 18.06.2019 ý.

Bashga at tapmadynyzmy? Hemmme bar bolan ideanyz shulmy? Interface gowy däl, detskiy. Dine shobir zatlar, on bir wagt ertir diyip site bolupdyr weli hemme zat shon kopiyasy bolupdyrlay...

Bloglar | Ogrynça 20.05.2019 ý.

Halyl Kulyyewmi?...

Bloglar | Bildiriş 15.05.2019 ý.

Tuweleme, gazanjyn ugruny tapypsynow...

Bloglar | Hitler we onuň hereketleri - 2 13.04.2019 ý.

Ilki bashlarda Hitlere hickim uns berenokdy sebabi ony howply hasap edenokdylar. Stalin oz yurdy bilen bashagay, generallaryny oldurip yordi...

Bloglar | Hitler we onuň hereketleri -1 07.04.2019 ý.

Olam bar. Nesip bolsa indiki temalarda yzy geler. Terjime edip yazyan, kabir sozlemler turkmen diline ters gelyan bolup biler. ...

Bloglar | Ýakynda täze görnüş (Duralga.Ru v2.0.7) 27.03.2019 ý.

saytynyza girip gordum. halamadym...

Bloglar | Aldananlar... 27.03.2019 ý.

Biziň mugallymymyz bardy bir wagtlar: if you can't explain, it means you also didn't understood" diýerdi. Özem köňp gaýtalardy. ...

Bloglar | Sizinem durmushynyzda sheyle biri bamy? 25.03.2019 ý.

Hiç bolmanda gocurip yazaymaly ekenin :D Tema barada weli pikirim kan. Oylensen sholar bolyar ...

Bloglar | Yolagcy babekli ejelere maslahat (planlanmadyk tema) 15.03.2019 ý.

Ilki bilen bu ýazan zatlaryňy etseň köp zadyň dogry boljagyny belläýin. Emma; -Herhili ýagdaý bolup bilýär, meselem çagaň dişi çykýan wagty bimaza bolup durýar. Dermanlaryň berip bo...

Bloglar | Egolara urulan palta barada ýa-da Tankyt 15.03.2019 ý.

absolyut dogrulary tankytlamak samsyklyk. 2+2 hemme yerde 4. Emma Chylshyrymly meseleleri hokman oz aklyn bilen oz ozune sorap sonra netija barmaly. ...

Älemjahan