sari
Mekan Sari

Mekan Sari

Täzeje

6

2
Bloglar | Çykmadyk gyzyñ Instagramda paylaşan suratlaryna "beýan" 26.08.2019 ý.

bashgasy adyna utanmak. samsyk hereket ya-da bashga zat edende cringe diysen bolya...

Bloglar | Çykmadyk gyzyñ Instagramda paylaşan suratlaryna "beýan" 22.08.2019 ý.

agressive bolmak gerekdal. men adam welin sen negative tolkun bilen urshjak bolyan. men dine sorag soradym. sonam sagaman yasha belki gelejekde senden elon musk chykar...

Bloglar | Çykmadyk gyzyñ Instagramda paylaşan suratlaryna "beýan" 21.08.2019 ý.

men senin blogyna zat diyemok islanini yaz yone bir soragym bardy sana name ilin suratyndan? turkmenlerin damarynda bar oytyan shul ilin birzadyny tankytlamak. meselem senem surat goyyan diyeli instag...

Bloglar | Çykmadyk gyzyñ Instagramda paylaşan suratlaryna "beýan" 20.08.2019 ý.

sana name ilin suratlaryndan, islan adam islan zadyny eder. yone men bir zada gen galyan, turkmen oglanlaryn sheyle samsyk comment goymalary meni cringe level hard etdiryada. meselem: "suyjujam nomeri...

Bloglar | Has adatdan daşary ýagdaý üçin 13.08.2019 ý.

wi sorry. yalnyshlyk bilen seni reply edipdirin :D...

Bloglar | Has adatdan daşary ýagdaý üçin 12.08.2019 ý.

hehe gaty gowy translate edipsin. gormek isleyanler videosy ine: https://youtu.be/PQnVc1IWqD0 @donnie ...

Bloglar | Ýolbelet Foundation 22.03.2019 ý.

Reklama dal welin illere peyda etmek ucin achaydyn yogsa ayyrayjak...

Bloglar | Ýolbelet Foundation 22.03.2019 ý.

Reklama dal welin illere peyda etmek ucin achaydyn yogsa ayyrayjak...

Bloglar | Eý Adam! 21.03.2019 ý.

Gaty gowy bolupdyr illustrationlar. Nätsekde häzirki wagtda şular ýaly zatlaryň öpüni alyp bolonok. :(...

Bloglar | Wifi 21.12.2018 ý.

@Sohbet shu wagta gymmat 600 TMT (koneden 3 milyon). Arzanlanda alaymasan yada ikinji el satyn alsan arzan dusher...

Bloglar | älemjahany programma öwür 27.11.2018 ý.

@Break heh ai yokdan gowydyr ozi :D...

Älemjahan