tekegyzy

Täzeje

16

0
Bloglar | HTML programmirleme dilimi? 11.07.2020

In yonekey programirleme dili...

Bloglar | Siz haysy programmirleme dili owrenmeli? 03.07.2020

Dogan bu zatlanna dushunejek yok barde, yutubun bilen boluber...

Bloglar | Baýramyňyz gutly bolsun Älemjahançy gyzlar! 08.03.2020

Sowgat bolmasa gutlagy kabul edemzok :D...

Bloglar | Ýat 29.02.2020

Meselem duyn orsca yonkemeleri owrendim, gije yanymdaka gaytalap berdim, indi men beynimde nerwim kopeldimi)) indi yonkemeleri yatdan bilyan))...

Bloglar | Ýat 29.02.2020

Kicikam mugallym goshgy yat tutup gelmeli diyende agsham okap okap, gaytalap gaytalap yatyadym, irden turamoda gowy yadyma dushyadi goshgy, bir zady agsham okap yatsan cyndanam ukyny alanson has gowy ...

Bloglar | CorelDraw_Arslan Maksadow 27.02.2020

Durmushda name bilen meshgullanyanz?...

Bloglar | Nädip Router TP-Link TL-WR841N gurnamaly? 18.01.2020

Wahey ish edinip suratlary redaktirlapsin, shu ip gurnamak ucinem gecerlimi...

Bloglar | Ynsanyň on iki süňňi nämäni aňladýar? 17.01.2020

Gaty uzyn tema, gysgaca manysy yazylan bolsa okama ansat bordy, kabir yerlerini okap gyzyksyz gordum...

Bloglar | Stiw Jobsuň ölüm ýassygyndaky soňky sözleri 16.12.2019

Gaty gowy terjime bolupdyr. Yuregime junk bolan yeri: "Puluňyz bolsa, siz gitjek ýeriňize äkitjek, öýde ýa-da işde ýumuşlaryňyzy bitirjek ençeme adamy hakyna tutup bilersiňiz. Emma hiç ...