white

Täzeje

201

6
Bloglar | Viktorina №11 10.12.2018 ý.

@rosso :D suratam ýok diýýäňmi ...

Bloglar | Kriptologiýa 09.12.2018 ý.

Daşary ýurtlarda maglumaty goramak diýen hünärlerinde köplenç kriptografiýa giňden peýdalanylýar :)...

Bloglar | Bitcoin näme ? 07.12.2018 ý.

Bitcoin dawasy dunyade hazirem dowam edyar :)...

Bloglar | Viktorina №10 06.12.2018 ý.

@Lancelot zyýany ýok ertir oýnumyz ýene-de dowam eder :) ...

Bloglar | Viktorina №10 06.12.2018 ý.

@Vettel ortaça eýýäm 4 gezek dagy utaýdylar öýtýän 10 soragyň içinde :) ...

Bloglar | Viktorina №10 06.12.2018 ý.

@rosso jogap dogry!...

Bloglar | Viktorina №10 06.12.2018 ý.

@rosso, Surat goýmagy bes etmeli öýtýän :D...

Bloglar | Läle gülüň ýapragy 06.12.2018 ý.

@Vettel agzalaryn yatkeshligine bolan test :D...

Bloglar | "Dutar bilen ajal" Kerim Gurbannepesow 05.12.2018 ý.

Aydym Sazyn gudraty :)...

Bloglar | Gulluga gidip barýan! 04.12.2018 ý.

@Nejis gidip baryaka shey diyayse :)...

Bloglar | Viktorina №8 02.12.2018 ý.

Bu soragyn jogaby: Mihayil Wasilyevich Yancheweskiy. Ol Wasiliy Yanyn ogly, setirlerde ol ozunin kakasy barada beyan edyar....

Bloglar | Viktorina №8 02.12.2018 ý.

@Muhammedow @Vettel @Demir57 gurrun Wasiliy Yan barada gidyar ol dogry yone setirler kiminki?...

Älemjahan