white
White

White

Öwrenje

276

20
Bloglar | ÝOKANÇ KESELLERDEN GORANMAK 09.02.2020

@Schastye hawa bildiñiz, bu gorag profilaktika maksatlary hem şol kesele ýönelip taýýarlanylan....

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 07.02.2020

@Aýlara agza gyzykly mowzugyňyz üçin sagboluň...

Bloglar | manylyja sözler 10.01.2020

Has giñişleýin ýa-da köpüräk beýan etseñiz gowy....

Bloglar | Ýönekeýje 3 söz 10.01.2020

Türkmen dilinde android programmalaryñ birinde şuña kybapdaş bolan app-bardy. Gök reñkde kitap logosy...

Bloglar | ­Dünýä­niň iň go­wy okuw mek­dep­le­r 09.01.2020

Gider boldum hoş gal gözel Şirgazy (Magtymguly Pyragy)...

Bloglar | Ep­len­ýän tä­ze te­le­fo­n "Galaxy Fold" 09.01.2020

Has gyzykly bolan zat, edil şunuñ ýaly görnüşde Escobar Fold 1 diýip çykardylar. Bu telefon dünýä meşhur narkotik serişdeleriniň söwdasyny gaty uly möçberde eden Pablo Eskobaryň haty...

Bloglar | Ilkinji swidaniýam 08.01.2020

Satirik gornüşinde ýazylypdyr, gödegrak ýerleri bar ýöne, resmi dal görnüşde okamak gyzykly...

Bloglar | Ilkinji swidaniýam 08.01.2020

Satirik gornüşinde ýazylypdyr, gödegrak ýerleri bar ýöne, resmi dal görnüşde okamak gyzykly...

Bloglar | Ilkinji swidaniýam 08.01.2020

Satirik gornüşinde ýazylypdyr, gödegrak ýerleri bar ýöne, resmi dal görnüşde okamak gyzykly...

Bloglar | Sen bar diýip jahamda 08.01.2020

Bu dünýede didaryňy görme ýok, Sataşmak ýok ikimize hiç haçan. "Oglum!" diýip, gujagyňy germe ýok, Senden gök asmany gabandy ajal. Ah, seni şeýle bir göresim gelýär, Bir alaç...

Bloglar | DVD 08.01.2020

Modern turkmen, eseri. ...

Bloglar | EMOTION STIKERLER 22.11.2019

Häzirki wagtda telegram sosial tor ulgamy ýurdumyzda giňden ösmegini dowam edýär, açyk çykgytly kod arkaly bu stikerleri dowam edip hem bilerdiñiz :)...