white

Öwrenje

253

9
Bloglar | Birtaraplaýyn söýgiň soňy 29.01.2019 ý.

onda LIKe ! :)...

Bloglar | "Drakon tatuirowkaly gyz" 2011 (The Girl with the Dragon Tattoo) 29.01.2019 ý.

Men dushunmedim, bu kinony gormek maslahat berilyami?...

Bloglar | Birtaraplaýyn söýgiň soňy 29.01.2019 ý.

Cheshmesi yokmyka? :)...

Bloglar | Gorkudan gorkmaň! 23.01.2019 ý.

Goldaýan :)))) ...

Bloglar | Gök sakgal 22.01.2019 ý.

Blue Sakgal...

Bloglar | Kişilik testleri 17.01.2019 ý.

TEST oproslary :)...

Bloglar | Älem Jahan saýdynyn mobil görnüşi 16.01.2019 ý.

@quantum teklibiňizi doly derejede gollaýan, biz onuň üstünde işleýäs. Alemjahan saýdynyň ösüdirilmesi boýunça birnäçe maksatnamalar bellik edildi. Köp agza bolmak isleýän ildeş...

Bloglar | Guşlary tok urmaýarmyka? 13.01.2019 ý.

Iki sany gurşuň her biri aýratyn simlarda otyrdy. Ikisi ganatlaryny kakyşyp urşmaga başlapdyr, ujypsyz 2 sekundyň dowamynda ikisi hem sam gaty görnüşde bolup bada-bat aşak gaçdylar. ...

Bloglar | Okuwçylaryň pikirine görä kämil mugallym nähili bolmaly? 13.01.2019 ý.

Dürli gyzykly mowzuklar bilen paýlaşyp durýaňyz, köp sagboluň :) ...

Bloglar | Hoz 13.01.2019 ý.

@Joker halaman bolmaz, :) ...

Bloglar | Kitap 30.12.2018 ý.

@Yomudson men soradym name kemchilik diyip, sorag ideg eden bolmady :) . Browser koneliginden diyip chaklayan...

Bloglar | Tebip we melhem 16.12.2018 ý.

Dost dostuň aýnasy...

Älemjahan