Älemjahan Barada

Älemjahan - Öz Dünýäňi Saýla

Älem-jahan saýty köpugurly bolmagy, jemgyýetde her bir adamyň gyzyklanmasynyň dürlüdigi bilen düşündirmek bolar.

alemjahan.net Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna laýyklykda degişli döwlet edaralary tarapyndan resmi taýda hasaba alnan.