1948 Yer titremesi (Surat)

1948 Yer titremesi (Surat) +11

@kararsyz | 06.10.2018 ý.
1948-nji ýylyň 6-sy daňdan rihter ölçegi bilen 9-10bal aralygynda ýer titremesi boldy.Bu pajygada 176.000 ildeşlerimiz wepat boldy.Jaýlary jennet bolsun,yzynda galanlara-da Allajan sabyr bersin

DozGi55XUAA9FdF.jpg 175.74 KB


1948-nji ýyl 6-njy oktýabr ýer titremesi

DozG7dyXsAADRxL.jpg 134.02 KB


1948-nji ýyl ýer titremesi

DozHBm_W4AARSLM.jpg 160.1 KB


1948-nji ýyl ýer titremesi

DozHQguXgAAPFtK.jpg 210.38 KB


Rus drama teatry ýer titremeden soňra
DozIvn3XkAAxvRw.jpg 214.92 KB


Ýer titremesiňden soň çagalar bagy

DozIm48X4AAKM5K.jpg 172.02 KB

Ýer titremesinde awtoparkyň görnüşi

DozIfAvXgAA38e5.jpg 213.63 KB


1948-nji ýyl. Çöregiň düşürilişi

DozIT5tXsAABePW.jpg 173.73 KB

1948ý.Kömege gelen eşelonlar
DozIHNAXoAUDxO2.jpg 170.89 KB

1948-nji ýyl.,,Aşgabat" myhmanhanasy

DozH4RrXkAA4xb2.jpg 186.14 KB


1948-nji ýyl.Mugallymçylyk instituty

DozHlVjX4AAj6s8.jpg 185.79 KB


bu blog 700 gezek okaldy

Teswirler

@Çaldygoýdy 7 aý öň
Ýagty jahan bilen hoşlaşyp giden türkmen bendelerimizin jayy jennetden bolsun
@Ashgabat 6 aý öň
Jaylary jennet bolsyn
Älemjahan