2048 (Absurd hekaýa)
2048 (Absurd hekaýa)

2048 (Absurd hekaýa) +4

Begli666, 25.08.2019
(Hekaýanyň özi we gahrymanlary tutuşlygyna oýlanyp tapylan. Real durmuş bilen gabatgelmeleriň bary ýöne bir tötänlik.)


BU BLOG 510 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@FAT_TONY 6 aý öň
bu mowzugyn asagyna name yazsanam gelsenok. Umuman guycli yazypsyn...
@Hazar 6 aý öň
Berekelladan bashka aýtmana zadam galmady umuman dushunjek adama goziñi açmaga komek etjek mowzuk . Yashyñ uzak galamyñ ýiti bolsun.
@Begli666 6 aý öň
Sag boluň oglanlar ýagşy sözleriňiz üçin..