Çagalary nirä äkidip bolýar?

Çagalary nirä äkidip bolýar? +1

@pirka | 08.08.2019 ý.
Öňümizde dynç güni golaýlap gelýär, 2 we 5 ýaşly çagalary üçin Aşgabat şäherde we şähere golaý ýerlerde nirede gowy ýerler bar, çagalaryň wagty gyzykly geçer ýaly?
bu blog 144 gezek okaldy

Teswirler

@pirka 3 aý öň
Gala gowy ýer çagalar üçin. Kempiriňem alýaň kupalniklije))))
Älemjahan