Çagalary nirä äkidip bolýar?

Çagalary nirä äkidip bolýar? +1

pirka, 08.08.2019
Öňümizde dynç güni golaýlap gelýär, 2 we 5 ýaşly çagalary üçin Aşgabat şäherde we şähere golaý ýerlerde nirede gowy ýerler bar, çagalaryň wagty gyzykly geçer ýaly?
BU BLOG 936 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@pirka 11 aý öň
Gala gowy ýer çagalar üçin. Kempiriňem alýaň kupalniklije))))