Azajyk ýylgyralyñ. DEGISHMELER

Azajyk ýylgyralyñ. DEGISHMELER +3

@Redmi | 19.10.2018 ý.
II Jahan urshunda 2 yewrey faşistlere yesir dushupdir. Bularyñ biri beylekisine ozlerine name ediljegi hakynda sorar. Beylekisi hem aytmaga bashlar:
2 mumkincilik bar. Ya bizi oldurerler yada yesirleriñ arasyna ugradarlar.
Oldurseler problema bolmaz. Emma konslagerlere salsalar 2 mumkincilik bar.
Bizden ya sabyn yasarlar, yada kagyz.
Sabyn etseler problema däl. Emma kagyz etseler 2 ahtimal bar.
Ya gazet kagyzy ederler, ya tualet.
Gazet etseler problema dal. Tualet kagyzy etseler shonda problema bolar.


1995de bolan waka.
Gijäñ yary Amerikan samalyot dashayan uly gamisi denizde yuzup baryardy. Onlerinden bir cyra gorundi.
Amerikan gamisi radiasiada gurleyar : "helakciligiñ onuni almak ucin ugruñyzy 15 derece owruñ".
Kanadadan jogap gelyar :" helakciligiñ onuni almak ucin siz 15 derece owuriñ"
Amerika: "Amerikanyñ deniz guycleri gamisiniñ kaptany gurleyar. Ugrunyzy uytgediñ"
Garshy tarap : "yok siz uytgediñ.
Amerika : "barsi amerikanyñ iñ uly samalyot gamisi Missoury. Adymyzy esitmedik bolmagyñyz ahmal. Shonuñ ucin ozdiyenliligiñizi tashlan we ugrunyzy uytgedin"
-Bolya onda Missoury, bizem size ozumizi tanadaly. Barsi deñiz mayagy. Okey.


Germaniyada biri dostuna diyyar.
-men bir adrese gitmeli. Señ mashynybda gps bar. Meni akidayda.
Yañkylar gityaler. Gps hem saga owrul, cepe owrul diyip aydyp otyrmysh
- gps-de ayal sesi bolmady dalmai, senki name ucin erkek sesli.
-erkek adam ayal gepine gitmez.

Mugallym okuwcylara:
- Size 2 sorag berjek, birinji soragy bilenden 2nji soragy sorajak dal. Indi sen ayt Myrat, bir hindi adamda nace tuy bar.
-9568.
-Nadip bildiñ
- Mugallym, 2nji soragy sorajak dal diydiñiza.
bu blog 305 gezek okaldy

Teswirler

@Garadaşly 10 aý öň
birhilli daşaryýurdski degişmejikler ekeni
Älemjahan