Bir gezek...

Bir gezek... +3

talyp00, 09.07.2019
Bir gezek Sosiologiya leksiya-da otyrdym .Sapagyñ soñuragynda maña nätanyş nomerden SMS geldi:"Ezizim,Gutlaýan!Biziñ gyzjagazymyz boldy!". Şondan soñ Men Sosiologiya leksiya barmadym.
************************
Sizem etdinizmi şunýaly:"Ine bir köpçulige bardyñyz.Durli sebaplere görä eliñizi yuwdyñyz.Daş towerege seredyañ platensa yok jubunde-de elyalyk yokdygyny bilýäñ.Eliñden bolsa suw damjalary akyp dur,Şonda eliñi guratmak hem medeniyetli gorunmek ucin jalbaryñ arassa bolsa-da iki eliñ bilen kakan bolyañ.Şeýlelik bilen eliñ supurilya,hem jalbaryñ kakylýa, birnace towşany bir okda atýañda karoce.
*****************
Käwagt Leksiya-da otyrkañ hajathana cykasyñ gelse,kursdaşyña öz nomeriñe jañ etdirip,molluma telefonyñy görkezip ýüzüñi seryoznyý edip:"Mollum srocna jañ gelýä daş cykayyn 1min" diyen bolyañ... 
**********************
Stolowoyyñ bir zady gowy, aşgazanyñy dolduryp iyip içeñdede max 20 man gymmat bolmajagyny bilýäñ.
*****************
BU BLOG 360 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Chynar 10 aý öň
Iñ soñka nädogry,birinjade dushunmedim
@talyp00 10 aý öň
Aý hawa işdäñ dayaw bolsa özuñem semiz bolsañ 20man hezil bermez