BITSY GAME JAM 2019-11 #2 OÝUNYŇ ADY WE BAŞ GAHRYMAN
BITSY GAME JAM 2019-11 #2 OÝUNYŇ ADY WE BAŞ GAHRYMAN

BITSY GAME JAM 2019-11 #2 OÝUNYŇ ADY WE BAŞ GAHRYMAN

SLOTH, 29.11.2019
BITSY GAME JAM 2019-11 #2
Başyndan aýdyşymyz ýaly ýaryşyň temasynyň ady SOUP (ÇORBA) ..şo sebäpdenem biziň oýnymyz ÇORBA ýakyn temeda bolmaly..Oýunyň adyna SOUPCOOKER diýdim we ýönekeýje 2 sritedan ybarat bolan  suratdajy görşüňiz ýaly baş gahrymanyny ýasadym ...we dowam edýas ÝAryşyň dynmagyna ýene 5 gün galdy
BU BLOG 4005 GEZEK OKALDY.

Teswirler