BITSY GAME JAM 2019-11
BITSY GAME JAM 2019-11

BITSY GAME JAM 2019-11 +1

@SLOTH | 28.11.2019 ý.
Salam doganlar ýenede men...
1nji gatnashan ýaryşymyň netijeleri belli bolýança ýene bir ýaryşa gatnaşmagy makul bildim..Ýöne bu sapar kyn düşjek öňki gezek işleýän programmamy öňdenem bilýädim..BU gezek ýönekeýje game engine HTMLde online platforma ady BITSY menem programmany şugun öwrenip şugun başlamaly maňa ýene üstünlik diläň doganlar adymy duýuraly daşary ýurtlylara)))  oýunyň temasy SOUP eken ýagny ÇORBA ...
hany oýuna başlaly onda Bismillah diýip
bu blog 3026 gezek okaldy

Teswirler

@Alemjahan 1 hepde öň
Ustunlukkk!!!!
@SLOTH 1 hepde öň
sagbol aydanyn gelsin
@Çaldygoýdy 6 gün öň
Bu zatlardan agajanyn habary barmyka