Biz bir ädim öñde / duralga.ru

Biz bir ädim öñde / duralga.ru +3

@ulykazy | 11.03.2019 ý.
Gyzykly maglumatlar, Täsinlikler, Habarlar, Tehnalogiýa, Ylym-bilim, Degişmeler, Hekaýalar.. Indi ählisi bir ýerde biziñ salgymyz www.duralga.ru Size köp maglumatlary hödürleýär
bu blog 88 gezek okaldy

Teswirler

@mezarro4 1 hepde öň
reklamany gitde bashga yerde et
@ulykazy 1 hepde öň
:))
@Eýnşteýn 1 hepde öň
Nä ýagşylyk etýä
@Jepax 6 gün öň
Halamadym yokmay
@Yomudson 6 gün öň
@Zyýada 6 gün öň
@mezarro yuzuni almada beh
@ulykazy 6 gün öň
Turkmenlerde gowy zat bolsa seyle bolya goldaw etmeyaler turkmenler dine yza cekyarler
Älemjahan