Tehniki sebapler boyunca
Tehniki sebapler boyunca

Tehniki sebapler boyunca +1

@Montyoskyo | 13.03.2019 ý.
...
bu blog 179 gezek okaldy

Teswirler

@Aristokrat 2 aý öň
5-nji bölümiñ soñky 2 sözleminden gallanyny @Bashkan okaýsa depesinde ot ýanar. Mañada bir zatjyklar ýazar.

@Schastye barada aýdanyñy goldaýan. Özüm şony tankyt etsemem. Tankyt edilen adam yza galýar ýada hasda öñe gitýär.
@Bashkan 2 aý öň
Hahaha, öňräk bir kitap barada ýazamda "okajak" diýipdiň, diýeniň bilen galypdyr öýtýän :-D :-D Kritik Rasionalizm barada aýdanym)
@123456 2 aý öň
Tema name barada?
@Rain 2 aý öň
mena arap
Älemjahan