Derwezeban türgenleşigi

Derwezeban türgenleşigi

Gerçeknazar, 27.05.2020
Derwezeban türgenleşigi 

Hemmä salam ! Çagalygymdan bäri men futbol esasanam derwezeban (warata) türgenleşigi bilen gyzyklanýan.Çagalykdada ,okuwçy döwründede ,häzirem derwezebanlyk bilen gyzyklanýan.Şu ugurdan google-den hem gözleşdirip gördüm.Türkmen dilinde entek derwezeban türgenleşigi barada zat ýok eken.Türk dilinde tapsa bolýar ýöne iňlis dilinde köp makalalar programmalar bar eken.Şolary iňlis dilinden google terjimeçiniň üsti bilen türkmen diline geçirip özbaşdak türgenleşýän.
 Karoçi siz hem derwezebanlyk futbol futzal bilen gyzyklanýan bolsaňyz bilýän zatlaryňyzy paýlaşmagyňyzy soraýan .Eger derwezeban türgenleşdirjisi (tälimçisi) tanaýan bolasaňyz habarlaşmagyňyzy haýyş edýärin.
Tel nomerim 
+993 65 22 89 52
+993 61 62 29 93 

Elbetde özbaşdak türgenleşeniňden bir tälimçi bilen türgenleşeniň müň esse gowy hemde futbzal boýunça ýaryşlara gatnaşasym gelýär .

BU BLOG 239 GEZEK OKALDY.

Teswirler