Diyjek bolyanym

Diyjek bolyanym +1

FAT_TONY, 04.04.2019
Expired
BU BLOG 569 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@FAT_TONY 1 ýyl öň
Hic dusunmeyan zadym name ucin nese serisdelerini rugsat edip adamlara hakyky bagty ellerine berenoklar. Sebabi adam beynisi in guycli bagty dine son yaly zatlary gana goybereninde duyyar. In barkisi jadyly komelejikler adamy birje saparda duybinden dunyagaraysyny uytgedip butin omrune ozuni bagtly duymaga komek edip bilya.
@FAT_TONY 1 ýyl öň
Ya bolmasa marihuanan duzumindaki zatlar epileptik cagalara in gowy tasir edyan derman eken. Onun hichilli zyyansyz, endiksiz agyry kesijidigini aydybam oturmaly
@Schastye 1 ýyl öň
Negatif ekenin, başgalaryny bilemok, ýöne meňä düýnimden şu günim gowy, geçmişe tarap seredýäň, nähili samsyk ekenim diýýäň özüňe. Sen özüň biraz pozitif düşün, sen içiňde bagty duýmak üçin kino ýa başga bir zat gerek dälä, ýönekeýje aýdanyňda bagt üçin sebäp gerek däl, hat-da bir sagatdan öljegem bolsaň bagtly ýaşamaly, ýaşamagy başarmaly, işte BAŞARMALY, öz içiňden gelmese BAGT, bagtly bolmak isleginiň peýdasy ýok, BAGTYŇ içiňden duýulmay bilen, BAGTLY bolmagy islemegiň arazynda asman-zemin ýaly aratapawut bar.... Tak şto BAGTLY BOL JIIIM
@FAT_TONY 1 ýyl öň
Sen bagtly bolsan elbetde gowy zat. Yone men has çylşyrymlyrak aňa eye adamlar ucin yazdym. Negatiwam dal, neytral men. Temada yazjagam boldum sada adamlar has bagtly bolya diyip. Soň pozdum
@Schastye 1 ýyl öň
Harp ýalňyşlamma afedersiniz, T9 işte :D
@FAT_TONY 1 ýyl öň
Sowüp sowüp T9 diyaymelimi. Amerkanlaram excuse my french diyya seydip.
@Hypatia 1 ýyl öň
Braziliýa we beýleki halklar hakyky bagtly ýaşaýarlar ha?Bagty her kim bir zatda görýärmikä
@FAT_TONY 1 ýyl öň
Finlandiya 1de. Sonam shwesariyady oydyan
@Dipsomaniac 1 ýyl öň
bagtly ýaşamak isleseňiz Butana gidiň
@GülZyýada 1 ýyl öň
bagt diyip nama dusinyane bagly...dem alman ozem bagt,durmusyndan nagile bolanyn bn uytganok,elindakije bn kanagat eylemesen,oz durmusyny gul-gunca etmek ozune bagly.
@myhman 1 ýyl öň
bagt dushunjesi kysyr dongu(порочный круг)
@myhman 1 ýyl öň
bagt dushunjesi kysyr dongu(порочный круг)