EMOTION STIKERLER
EMOTION STIKERLER

EMOTION STIKERLER +2

@SLOTH | 21.11.2019 ý.
bu blog 2465 gezek okaldy

Teswirler

@white 2 hepde öň
Häzirki wagtda telegram sosial tor ulgamy ýurdumyzda giňden ösmegini dowam edýär, açyk çykgytly kod arkaly bu stikerleri dowam edip hem bilerdiñiz :)
@SLOTH 2 hepde öň
telegram acykmyname bizde
@Biolog 2 hepde öň
Maňa ýarady,şu depginde dowam ediber
işiňde rowaç
@Schastye 2 hepde öň
Gowusy ishleyan vpn yasap sat, server yasap sat bizem birinji klientlen bolaly
@Biolog 1 hepde öň
@Schastye,seň aýdýanyňam dogry,bizde bir vpn işleýänini biläýseler olam 2-günde işlemän galýa :((