EMOTION STIKERLER
EMOTION STIKERLER

EMOTION STIKERLER +2

SLOTH, 21.11.2019
BU BLOG 2883 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@white 7 aý öň
Häzirki wagtda telegram sosial tor ulgamy ýurdumyzda giňden ösmegini dowam edýär, açyk çykgytly kod arkaly bu stikerleri dowam edip hem bilerdiñiz :)
@SLOTH 7 aý öň
telegram acykmyname bizde
@Biolog 7 aý öň
Maňa ýarady,şu depginde dowam ediber
işiňde rowaç
@Schastye 7 aý öň
Gowusy ishleyan vpn yasap sat, server yasap sat bizem birinji klientlen bolaly
@Biolog 7 aý öň
@Schastye,seň aýdýanyňam dogry,bizde bir vpn işleýänini biläýseler olam 2-günde işlemän galýa :((