"Fewral Joşguny" - Döwrebap Klassika Konserti

"Fewral Joşguny" - Döwrebap Klassika Konserti

@modern_classic | 06.02.2019 ý.
Ýeri: Türkmenistan kino-konsert merkezi
Senesi: 17-nji Fewral, dynç güni
Wagty: 19:00

Türkmenistanda öz görnüşi boýunça ilkinji gezek geçiriljek bu konsertde ruhlandyryjy sazlar çalnar. Diňe olar bilen hem çäklenmän beýleki täzelikleriň hem bolmagyna garaşylýar. 5-7 ussat sazandaly topara Meýlis Hydyrow ýolbaşçylyk eder. Meýilnamada:
Ýanni - Nostalgia
Çi Mai
N.Halmämmedow - "Aýna", "Kerwen"
H.Zimmer - Karib deňziniň garakçylary
we başgada birnäçe sazlar ilkinji gezek ýaňlanar.

Bilet: 25 manat
Tel: +993 61 38 78 06  / +993 62 89 85 33 (şäher içine eltip berme hyzmaty hem bar), ýa-da Türkmenistan kino-konsert merkezinden hem alyp bilersiňiz.

bu blog 128 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan