Git | Atamyrat Atabaýew

Git | Atamyrat Atabaýew +6

@Dipsomaniac | 08.06.2019 ý.
Eger gitseň, ömürlik git! Ömürlik 
Gitmek – ýöne gitmek däldir gezmäge. 
Bir gideňsoň, gaýdyp gelme öwrülip, 
Bir gideňsoň, hyýal etme gelmäge. 

Gitseň git, gideňde giden şekilli, 
Gitseň git, gideňde soňuny sanma. 
Gideňde gideniň duýulýan bolsa, 
Soň dolanjak bolup azara galma.
bu blog 115 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan