Günorta Amerikanyñ iñ äpet guşy - Garpiýa
Günorta Amerikanyñ iñ äpet guşy - Garpiýa

Günorta Amerikanyñ iñ äpet guşy - Garpiýa +3

MissMeri, 06.10.2019
Tanyş boluñ, bu owadanlygy bilen üýtgeşik Günorta Amerikanyñ garpiýa guşy - tropiki tokaýlaryñ ýyldyrymy. Ullakan gyrgy toparyñ wekilinden beýleki bürgütlerden has güýçliräk hem has ulyrak bolýan guşdyr, ol jandar Merkezi we Günorta Amerikanyñ tokaýlarynda ýaşaýar. Bu guşjagazyñ ganatlarynyñ gerimi 2 metre ýetip bilýändir! Elbetde bu äpet jandar (10 kg agramy bilen) iýmiş we miwe iýip ýaşamaýany, we hem beýleki janly haýwanlar bilen iýmitlenip ýaşaýany bellidir, iýmit menýusynyñ sanyna girýänlerini aýdyp durmarys sebäbi gynandyrar. Belki-de, ömrüñizde beýleki gören guşlaryñ arasyndan - bu iñ ulysy bolup biler.
BU BLOG 476 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Clumsy 9 aý öň
Sozlem duzushinde yalnyshlyk bar oydyan 2 3 gezek gaytalap otasamam owadan sozlem bolmady kabir yeri
@MissMeri 9 aý öň
Bagyşlarsyñyzda...)) @Clumsy