Goshgyjyk

Goshgyjyk +4

EvilGeniOus, 23.06.2020
Ot başynda, ot içinde otyrsyñ
Gözleriñ gözleyar uçgundan many.
Göryàn: gözleñ gözlemekden yadapdyr 
Gözleg öz erkine goyanok jany.

Juda köp soraglar. Gözleñ sorayar.
Bir dillen. Bir yüregiñi dök maña.
Sora: bilýàn jogabyñy aydayyn.
Bir sora. Gürleşip yeteli daña.

Gorkma jogabymdan - erbet zat aytman.
"Bir sen bar dünyàmde". Eşit sözlerim.
Ýok. Senden sorag yok meñ jogabyma
Bir gürlàp bilsedi şu gözleriñ. 

"Hemme zat gowymy? " Buzy men döwýàn.
Bir çala yylgyryañ. "Hemme zat gowy ".
Gowy zat yokdygny gözleñden göryàn. 
Yöne sen aydañok. Sözmüziñ soñy. 

Evil GeniOus 
04.05.2020.
7:25 a.m. 
BU BLOG 4586 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Jepax 2 hepde öň
Goshgy yazmak uchin yazylan goshgy.
Aslynda ol hayalyndaky gozleri goteryan adamyn yok yaly.
@Ayjerena 2 hepde öň
Ylalaşýan
@Winston 2 hepde öň
Gorkma jogabymdan, diýjek sözümden
Dünýämde diñe sen, eşit sözlerim
Goýup jogabymy soragsyz ýene
Dymýarsyñ, bir gürlesedi gözleriñ
@Winston 2 hepde öň
Ilk iki bent normalny bolanson 3nji bendini hem özüm düzediliş edeýin diýdim
@Winston 2 hepde öň
Bir çala ýylgyrsañ dünýäm gowlaşýar
Dertlerem sowuljak indi dillenseñ
Gowy däldigiñi gözleñden görýän
Ýöne sen diýeñok, sözlemiñ soñy.
@Winston 2 hepde öň
Bu da soñky bendine düzediş halypa
@Ayperi20 2 hepde öň
Köp sözleriñizi täzeden işlemeli